[C#] Hướng dẫn khóa chuột và bàn phím trong lập trình Winform

[C#] Hướng dẫn khóa chuột và bàn phím trong lập trình Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2438 15:50:01, 27/11/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách khóa chuột và bàn phím trên lập trình C#, Winfom.

[C#] Lock Mouse and Keyboard winform

lock_mouse_keyboard_csharp

Để khóa chuột và bàn phím rất đơn giản, chúng ta chỉ dùng sử dụng hàm BlockInput() của thư viện win32 sử dụng.

 1. Truyền true để lock
 2. Truyền false để unlock

Do nó khóa chuột và bàn phím của mình lại, nên trong ứng dụng mình demo sẻ setup khóa chuột và bàn phím trong khoảng thời gian chỉ định, rồi unlock lại cho mình.

Không thì chỉ còn cách tắt nguồn... :))

Để lock được chuột và bàn phím ứng dụng của các bạn cần phải chạy ở chế độ Run as Administrator, mới thực hiện được nhé các bạn.

Giao diện demo ứng dụng khóa chuột và bàn phím C#:

lock_mouse_csharp

Source code c#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace BlockMouseKeyboard
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
    public static extern bool BlockInput([In, MarshalAs(UnmanagedType.Bool)] bool fBlockIt);
    
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public static void ActionBlockInput(TimeSpan span)
    {
      try
      {
        BlockInput(true);
        Thread.Sleep(span);
      }
      finally
      {
        BlockInput(false);
      }
    }

    private void btnLock_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ActionBlockInput(TimeSpan.FromSeconds(Convert.ToInt32(txtTime.Text)));
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: lock mouse and keyboard c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn khóa chuột và bàn phím trong lập trình Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2438 15:50:01, 27/11/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.