NEWS

[C#] Hướng dẫn Detect Keyboard Capslock, Numlock, ScrollLock lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn Detect Keyboard Capslock, Numlock, ScrollLock lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5686 21:28:46, 09/04/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn đọc thân mến, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách kiểm tra detect Keyboard Capslock, NumLock và Scroll Lock trong lập trình C#.

[C#] Detect Caplock in Winform

Khi các bạn viết các ứng dụng đăng nhập hoặc đăng ký.

Khi đến phần điền thông tin mật khẩu, các bạn thường để ý các phần mềm sẽ cảnh báo cho người dùng biết tình trạng Capslock C# đang có bật hay không?

Để tránh cho người dùng nhập sai mật khẩu không đúng ý như mình mong muốn.

Các bạn có thể thấy như hình ảnh bên dưới:

Balloon Tip

Để viết được ứng dụng hiện tooltip như hình bên trên, các bạn code theo đoạn code C# sau:

Code C# Detect Capslock:

public Form1()
    {
      InitializeComponent();      
      textBox1.MouseHover += new EventHandler(textBox1_MouseHover);
      textBox1.MouseLeave += new EventHandler(textBox1_MouseLeave);
    }
    ToolTip toolTip1 = new ToolTip();
    void textBox1_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      toolTip1.Hide(textBox1);
    }
    void textBox1_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      if (Control.IsKeyLocked(Keys.CapsLock))
      {
        
        toolTip1.ToolTipTitle = "Caps Lock Is On";
        toolTip1.ToolTipIcon = ToolTipIcon.Warning;
        toolTip1.IsBalloon = true;
        toolTip1.SetToolTip(textBox1, "Having Caps Lock on may cause you to enter your password incorrectly.\n\nYou should press Caps Lock to turn it off before entering your password.");
        toolTip1.Show("Having Caps Lock on may cause you to enter your password incorrectly.\n\nYou should press Caps Lock to turn it off before entering your password.", textBox1, 5, textBox1.Height-5);
      }
    }

 

Ở mục Control.IsKeyLock(Keys.CapsLock) => Bạn có thể thay thế phím bất kỳ như numlock, scroll Lock, các phím chức năng F1...

Chúc các bạn thành công!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn Detect Keyboard Capslock, Numlock, ScrollLock lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5686 21:28:46, 09/04/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.