NEWS

[C#] Sử dụng FolderBrowserDialog Vista trên Winform

[C#] Sử dụng FolderBrowserDialog Vista trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1632 08:32:54, 09/10/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng FolderBrowserDialog giao diện Vista trên C#, Winform.

[C#] How to use FolderBrowserDialog Vista in Winform

Khi các bạn sử dụng Winform trên NetFramework, các bạn muốn mở openfolderdialog để cho người dùng chọn folder thì giao diện mặc định của nó sẽ như hình bên dưới.

folder_browser_origin

Với giao diện này, thì người dùng thao tác chọn folder sẽ rất khó thao tác và chọn lựa.

Từ phiên bản Windows Vista trở đi, microsoft đã cung cấp giao diện mới chọn folder như hình bên dưới.

folder_brower_vista

Video hướng dẫn sử dụng:

Để sử dụng giao diện open folder dialog mới này, các bạn cài cho mình thư viện FolderBrowserEx từ nuget:

PM> NuGet\Install-Package FolderBrowserEx -Version 1.0.1

Source code C#:

using FolderBrowserEx;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace FolderBrowserExVista
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var dlg = new System.Windows.Forms. FolderBrowserDialog();
      dlg.ShowDialog();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var folderBrowserDialog = new FolderBrowserEx.FolderBrowserDialog();
          folderBrowserDialog.Title = "Select a folder";
      folderBrowserDialog.InitialFolder = @"C:\";
      folderBrowserDialog.AllowMultiSelect = false;
      
      
      if (folderBrowserDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        string result = folderBrowserDialog.SelectedFolder;
        MessageBox.Show(result);
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Sử dụng FolderBrowserDialog Vista trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1632 08:32:54, 09/10/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.