NEWS

[C#] Tính giai thừa trong csharp winform

[C#] Tính giai thừa trong csharp winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4828 12:18:03, 09/12/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tính giai thừa trong lập trình C#, Winform.

[C#] Tính Giai thừa trong csharp winform

Vậy giai thừa là gì?

Giai thừa là là một toán tử một ngôi trên tập hợp các số nguyên dương. Nói một cách đơn giản thì giai thừa là tích các số tự nhiên dương bắt đầu từ 1 đến n với n là số tự nhiên dương bất kỳ cho trước.

Công thức tính giai thừa:

  • n! = 1 x 2 x 3 x ... x n
  • (n + 1)! =n! (n + 1)

Lưu ý: Giai thừa phải là số nguyên dương >0

Source code hàm tính giai thừa C#:

public double GiaiThua(int n)
{
   double giaithua = 1;
   for (int i = 2; i <= n; i++)
      giaithua *= i;
   return giaithua;
}

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Tính giai thừa trong csharp winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4828 12:18:03, 09/12/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.