NEWS

[C#] Ứng dụng hiển thị danh sách các phần mềm đã được cài đặt trong máy tính local

[C#] Ứng dụng hiển thị danh sách các phần mềm đã được cài đặt trong máy tính local
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8185 09:08:51, 07/06/2018C#   In bài viết

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hiển thị danh sách các phần mềm trong máy tính đã được cài đặt local bằng code C#.

[C#] Get List Software in Local Machine 

- Đầu tiên, các bạn thiết kế form như hình bên dưới: Gồm một ListBox

list software c#

- Tiếp tục, chúng ta sẽ import thư viện Microsoft.Win32 vào

using Microsoft.Win32;

- Để lấy danh sách, các ứng dụng đã được cài đặt chúng ta truy vấn vào Regedit để đọc danh sách các phần mềm đã cài đặt lưu trữ trong này ra listbox

public void GetInstalledApps() 

{ 

  string uninstallKey = @"SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall"; 

  using (RegistryKey rk = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(uninstallKey)) 

  { 

    foreach (string skName in rk.GetSubKeyNames()) 

    { 

      using (RegistryKey sk = rk.OpenSubKey(skName)) 

      { 

        try 

        {  

         listBox1.Items.Add(sk.GetValue("DisplayName"));               

        } 

        catch (Exception ex) 

        { } 

      } 

    } 

    label1.Text = listBox1.Items.Count.ToString(); 

  } 

}  

- Tiếp tục, chúng ta sẽ viết hàm cho form 1 sự kiện load

public Form1() 

{ 

 InitializeComponent(); 

 //Call this GetInstalledApps in Window Forms Constructor. 

 GetInstalledApps(); 

}

- Kết quả ứng dụng

danh sách ứng dụng cài đặt c#

HAVE FUN :)

Tags: csharpc#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Ứng dụng hiển thị danh sách các phần mềm đã được cài đặt trong máy tính local
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8185 09:08:51, 07/06/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.