NEWS

Hướng dẫn lập trình kiểm tra file tập tin có tồn tại hay không bằng Csharp

Hướng dẫn lập trình kiểm tra file tập tin có tồn tại hay không bằng Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17705 08:03:43, 01/12/2016C#   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách kiểm tra một tập tin (file) có tồn tại trong thư mục hay không?

Giao diện mẫu demo:

file_exits_vb_net

Ví dụ: ta thiết kế theo form ở trên.

Bây giờ mình nhập đường dẫn folder và tên tập tin vào. Sau đó, nhấn nút tìm kiếm.

Nếu file tồn tại thì sẽ xuất chữ File Exist, ngược lại xuất chữ File not Exist.

duong dan thu muc

Giao diện tìm thấy file tồn tại

ifile exits csharp

Nếu file không tồn tại

file not exits

Source code ứng dụng:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string[] filePaths = Directory.GetFiles(txtDirectoryPath.Text);
      string filename = txtFileName.Text;
      foreach (string item in filePaths)
      {
        if (item.Contains(filename))
        {
          lblmessage.Text = "File Exists";
          break;
        }
        else
        {
          lblmessage.Text = "File NOT Exists";
        }
      }
    }

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn lập trình kiểm tra file tập tin có tồn tại hay không bằng Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17705 08:03:43, 01/12/2016C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.