Bài viết mới

[C#] Hướng dẫn đọc thuộc tính file trong lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn đọc thuộc tính file trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2338 20:51:24, 06/12/2017CSHARP   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách đọc thuộc tính thông tin của một file trong lập trình C#.

Ví dụ: chúng ta muốn lấy các thông tin cơ bản của một file notepad.exe

Bao gồm: File version, File size, Company, File name, File Description...

Hình ảnh thông tin file "notepad.exe" như hình bên dưới:

 

đọc thông tin file lập trình C#

 

Để đọc các thông tin trên chúng ta sẽ sử dụng thư viện class FileVersionInfo có sẵn trong .NET

Giao diện demo ứng dụng:

 

file info C#

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace FileInfo
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      StringBuilder a = new StringBuilder(); 
      if(openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        System.IO.FileInfo f = new System.IO.FileInfo(openFileDialog1.FileName);
        long s1 = f.Length;
        var obj = FileVersionInfo.GetVersionInfo(openFileDialog1.FileName);
        a.Append("Name: " + obj.FileName + "
");
        a.Append("File Version: " + obj.FileVersion + "
");
        a.Append("Copyright: " + obj.LegalCopyright + "
");
        a.Append("Original File name: " + obj.OriginalFilename + "
");
        a.Append("Company Name: " + obj.CompanyName + "
");
        a.Append("Language: " + obj.Language + "
");
        a.Append("File size: " + s1 + "
");
        richTextBox1.Text = a.ToString();
        
      }
    }
  }
}

HAVE FUN:)

Tags: đọc fileghi file

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn đọc thuộc tính file trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2338 20:51:24, 06/12/2017CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.