NEWS

[C#] Hướng dẫn đọc thuộc tính file trong lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn đọc thuộc tính file trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8945 20:51:24, 06/12/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách đọc thuộc tính thông tin của một file trong lập trình C#.

Ví dụ: chúng ta muốn lấy các thông tin cơ bản của một file notepad.exe

Bao gồm: File version, File size, Company, File name, File Description...

Hình ảnh thông tin file "notepad.exe" như hình bên dưới:

 

đọc thông tin file lập trình C#

 

Để đọc các thông tin trên chúng ta sẽ sử dụng thư viện class FileVersionInfo có sẵn trong .NET

Giao diện demo ứng dụng:

 

file info C#

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace FileInfo
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      StringBuilder a = new StringBuilder(); 
      if(openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        System.IO.FileInfo f = new System.IO.FileInfo(openFileDialog1.FileName);
        long s1 = f.Length;
        var obj = FileVersionInfo.GetVersionInfo(openFileDialog1.FileName);
        a.Append("Name: " + obj.FileName + "
");
        a.Append("File Version: " + obj.FileVersion + "
");
        a.Append("Copyright: " + obj.LegalCopyright + "
");
        a.Append("Original File name: " + obj.OriginalFilename + "
");
        a.Append("Company Name: " + obj.CompanyName + "
");
        a.Append("Language: " + obj.Language + "
");
        a.Append("File size: " + s1 + "
");
        richTextBox1.Text = a.ToString();
        
      }
    }
  }
}

HAVE FUN:)

Tags: đọc fileghi file

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn đọc thuộc tính file trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8945 20:51:24, 06/12/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.