NEWS

Hướng dẫn lập trình ứng dụng đọc QR (Scan QR ) code sử dụng thư viện Zxing bằng VB.NET

Hướng dẫn lập trình ứng dụng đọc QR (Scan QR ) code sử dụng thư viện Zxing bằng VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 38617 13:26:56, 24/11/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn lập trình một ứng dụng đọc QR code, sử dụng thư viện Zxing bằng ngôn ngữ VB.NET.

Đầu tiên, mình xin giới thiệu, thư viện Zxing. Zxing là dự án mã nguồn mở (viết tắt của Zebra Crossing), cho phép người dùng quét "Mã vạch đồ họa" 1D hoặc 2D, sử dụng máy ảnh trên thiết bị Android để Scan, Zxing cũng cung cấp một thư viện cho Visual Studio .NET. Thư viện Zxing hỗ trợ tạo và đọc rất nhiều loại mã code: Barcode (là UPC-A, UPC-B, UPC-C, UPC-D và UPC-E; EAN có các version EAN-8EAN-13EAN-14, Code 128 gồm Code 128 Auto, Code 128-A, Code 128-B, Code 128-C), nhưng trên thị trường hiện nay người ta thường sử dụng  các dạng thông dụng trên thị trường mà ta thấy gồm UPC, EAN, Code 39, Interleaved 2of 5, Codabar và Code 128.

Dưới đây, là demo của chương trình đọc QR code:

Đầu tiên các bạn cần download bộ thư viện ZXing tại địa chỉ Tải thư viện Zxing .

1. Import thư viện Zxing vào:

Imports ZXing.Common
Imports ZXing
Imports ZXing.QrCode

2. Khai báo biến pic, và gfx để ta chụp image và đọc.

Dim pic As Bitmap = New Bitmap(190, 190)
Dim gfx As Graphics = Graphics.FromImage(pic)

3. Viết sự kiện Timer tick() sẽ tự động chụp hình QR code: 

Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
    gfx.CopyFromScreen(New Point(Me.Location.X + PictureBox1.Location.X + 4, Me.Location.Y + PictureBox1.Location.Y + 30), New Point(0, 0), pic.Size)
    PictureBox1.Image = pic
    PictureBox1.Image = Nothing
End Sub

4. Viết sự kiện cho nút Scan:

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim Reader As New BarcodeReader()
    PictureBox2.Image = pic
    Dim result As Result = Reader.Decode(pic)
    Try
      Dim decoded As String = result.ToString().Trim()
      TextBox1.Text = decoded
    Catch ex As Exception

    End Try


 End Sub

Dưới đây là video hướng dẫn từng bước các bạn viết ứng dụng đọc QR code:

Chúc các bạn thành công! Các bạn đọc xong, rảnh tay like và share để ủng hộ laptrinhvb.net. 

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn lập trình ứng dụng đọc QR (Scan QR ) code sử dụng thư viện Zxing bằng VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 38617 13:26:56, 24/11/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp