NEWS

[VB.NET] Thiết kế giao diện winform theo hình dạng đặc biệt VB.NET

[VB.NET] Thiết kế giao diện winform theo hình dạng đặc biệt VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 15497 12:26:29, 27/04/2017VB.NET   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tùy biến giao diện windows form vb.net, mặc định giao diện windows khi chúng ta lập trình theo giao diện cửa sổ.

Nếu các bạn muốn, thiết kế form lại theo hình dạng mình muốn.

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN WINFORM ĐẶC BIỆT VB.NET

Ví dụ: Bài viết này, mình thiết kế giao diện ứng dụng dưới dạng Iphone 8 plus.

Giao diện demo ứng dụng:

giao diện iphone vb.net c#

- Để thiết kế giao diện ứng dụng có hình dạn chiếc iphone trên, các bạn thực hiện các bước sau:

- Chỉnh các thuộc tính property của form1

Formborderstyle = none;

TransperentKey = Control;

Set background image = đường dẫn trỏ đến hình ảnh chiếc iphone.

Sau đó, các bạn kéo 1 webcontrol ra thì sẽ được giao diện như hình ở trên.

* Tiếp đến mình sẽ viết sự kiện drap mouse để khi kéo và rê hình chiếc điện thoại thì winform có thể di chuyển được.

Source code VB.NET

Public Class Form1
  Public MoveForm As Boolean
  Public MoveForm_MousePosition As Point

  Private Sub Form1_MouseDown(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles MyBase.MouseDown
    If e.Button = MouseButtons.Left Then
      MoveForm = True
      Me.Cursor = Cursors.NoMove2D
      MoveForm_MousePosition = e.Location
    End If
  End Sub

  Private Sub Form1_MouseMove(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles MyBase.MouseMove
    If MoveForm Then
      Me.Location = Me.Location + (e.Location - MoveForm_MousePosition)
    End If
  End Sub

  Private Sub Form1_MouseUp(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles MyBase.MouseUp
    If e.Button = MouseButtons.Left Then
      MoveForm = False
      Me.Cursor = Cursors.Default
    End If
  End Sub
End Class

HAVE FUN :)

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Thiết kế giao diện winform theo hình dạng đặc biệt VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 15497 12:26:29, 27/04/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp