[C#] Hướng dẫn Drag Drop Image từ folder vào picturebox

[C#] Hướng dẫn Drag Drop Image từ folder vào picturebox
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2599 08:12:10, 23/02/2019DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách Drag drop image từ thư mục folder vào Picture Box trong lập trình C#.

Source code Drag Drop Image C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
 
namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Project : Form
  {
    public Project()
    {
      InitializeComponent();
      pictureBox1.AllowDrop = true;
    }
    private void pictureBox1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
    {
      e.Effect = DragDropEffects.Copy;
    }
 
    private void pictureBox1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
    {
      foreach(string pic in ((string[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop)))
      {
        Image img = Image.FromFile(pic);
        pictureBox1.Image = img;
      }
    }
  }
}

drap_drop_image

Thanks for Watching!

 

Tags: picturebox c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn Drag Drop Image từ folder vào picturebox
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2599 08:12:10, 23/02/2019DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.