NEWS

[DEVEPXRESS] Hướng dẫn sử dụng Do not show message Again trong XtraMessageBox Winform

[DEVEPXRESS] Hướng dẫn sử dụng Do not show message Again trong XtraMessageBox Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3631 17:32:05, 18/09/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào quý vị, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý vị chức năng DoNotShowAgainCheck trên XtraMessageBox của Devexpress, Winform.

[DEVEXPRESS] Do Not Show Again Check in XtraMessageBox C#

Chức năng này được tích hợp từ phiên bản Devexpress phiên bản 20.1 nhé quý vị.

Giao diện demo ứng dụng:

donot_show_message

Khi các bạn muốn cho phép người dùng, không hiển thị thông báo này vào lần sau. 

Thì các bạn có thể thêm tùy chỉnh này như hình bên dưới.

Source code Xtra Messagebox Devexpress C#:

using DevExpress.XtraEditors;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace DoNotShowAgainCheck
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {    

    }

    private void Xma_Load(object sender, XtraMessageBoxLoadArgs e)
    {
      if (e.Visible == true)
      {
        e.ShowMessage();
      }
    }

    private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      XtraMessageBoxArgs xma = new XtraMessageBoxArgs();
      xma.Caption = "Thông báo - laptrinhvb.net";
      xma.AllowHtmlText = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True;
      xma.Text = "Các em chia sẽ cho Thầy đi \"(<color=red><b>Lộc Fuho</b></color>)\"";
      xma.DoNotShowAgainCheckBoxVisible = true;
      xma.DoNotShowAgainCheckBoxText = "Tôi không muốn hiển thị thông báo này nữa, :(";
      xma.Buttons = new[] { DialogResult.Yes, DialogResult.No};
      xma.Icon = SystemIcons.Information;
      xma.Load += Xma_Load;
      xma.Closed += Xma_Closed;
      XtraMessageBox.Show(xma);
    }

    private void Xma_Closed(object sender, XtraMessageBoxClosedArgs e)
    {
      bool messageDisplayed = e.Visible;
      XtraMessageBox.Show(messageDisplayed.ToString());
    }
  }
}

Kết quả checkbox trả về true or false các bạn viết control ở hàm sự kiện event Closed nhé.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEPXRESS] Hướng dẫn sử dụng Do not show message Again trong XtraMessageBox Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3631 17:32:05, 18/09/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.