NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng WinExplorer View trong GridView để hiển thị hình ảnh

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng WinExplorer View trong GridView để hiển thị hình ảnh
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5826 10:44:07, 10/07/2019DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng WinExplorer View trong Gridview của Devexpress.

[C#] Hướng dẫn sử dụng layout WinExplorer trong GridView của Devexpress

Trong GridView của Devexpress, hỗ trợ cho chúng ta hiển thị dữ liệu dưới các dạng layout rất phong phú: CardView, TileView, LayoutView, GridBandView...

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng layout WinExplorer View để hiển thị danh sách hình ảnh.

Nếu bạn nào đang viết ứng dụng dùng để xem hình ảnh thì Layout View này sẽ giúp bạn hiển thị dễ dàng.

Trong WinExploer View cho phép chúng ta xem dữ liệu dưới các kiểu sau: Content, ExtraLarge, Large, Medium, Small, Title, List...

Giúp chúng ta xem hiển thị hình ảnh hoặc folder giống Windows Explorer của Windows.

Dưới đây là hình ảnh demo của ứng dụng đang hiển thị ở chế độ Large:

winexploere_gridview_devexpress

Xem hình ảnh ở chế độ small:

small_wintitle_devexpress

Hoặc hiển thị ở chế độ ExtraLarge

extralarge_winexploere

Souce code WinExplorer trong GridView C#:

using DevExpress.Utils;
using DevExpress.XtraEditors.Controls;
using DevExpress.XtraGrid.Views.WinExplorer;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace LoadImageAsyncToGridView
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
     

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      BindingList<PictureObject> list = new BindingList<PictureObject>();
      for (int i = 0; i <= 30; i++)
      {
        list.Add(new PictureObject("Mecedes Ben", @"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaIzJkKkVrCzTKRongBp4qXBB8FBfPXGCo9U3oLqd6VId9P7mi9g"));
        list.Add(new PictureObject("Honda Civic", @"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCo7JwSjLKhhnDbQmpuJm4BBG0tm5VVHw9eN04SFsVo5kWZyia"));
        list.Add(new PictureObject("Ferari", @"https://leasecar.uk/images/main/cars/2/2/87467/xnew-evoque.jpeg.pagespeed.ic.5b-LT79dVc.jpg"));
        list.Add(new PictureObject("Toyota", @"https://imgct2.aeplcdn.com/img/800x600/car-data/big/dc-avanti-default-image.png-version201904181821.png?v=31"));
        list.Add(new PictureObject("Hyndai", @"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzSTo9keosxkDB18KNDcc0SQx9V00QJJrc4je_uE9OCEJzce_9"));
        list.Add(new PictureObject("Kia Morning", @"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKfzGiq4ftPP4gJKsDdFcaheDWk-ou75_3IYuXrHxqWrBRX-zdmQ"));
        list.Add(new PictureObject("Lampogini", @"https://imgct2.aeplcdn.com/img/800x600/car-data/big/ferrari-488-gtb-image-11352.png?v=31"));
        list.Add(new PictureObject("Ducati", @"https://imgct2.aeplcdn.com/img/800x600/car-data/big/ferrari-portofino-image-14428.png?v=31"));
       

      }

      
      winExplorerView1.OptionsView.AnimationType = DevExpress.XtraGrid.Views.Base.GridAnimationType.AnimateAllContent;
      gridControl1.DataSource = list;
      
     

      list.ListChanged += (s, args) =>
      {
        if (args.PropertyDescriptor.Name == "Image")
          winExplorerView1.LayoutChanged();
      };
    }

    public class PictureObject : INotifyPropertyChanged
    {
      public string Name { get; set; }
      public Image Image { get; set; }
      public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
      public PictureObject(string name, string url)
      {
        Name = name;
        Image = ResourceImageHelper.CreateImageFromResources("DevExpress.XtraEditors.Images.loading.gif", typeof(BackgroundImageLoader).Assembly);
        BackgroundImageLoader bg = new BackgroundImageLoader();
        bg.Load(url);
        bg.Loaded += (s, e) =>
        {
          Image = bg.Result;
          if (!(Image is Image)) Image = ResourceImageHelper.CreateImageFromResources("DevExpress.XtraEditors.Images.Error.png", typeof(BackgroundImageLoader).Assembly);
          PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs("Image"));
          bg.Dispose();
        };
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      comboBox1.DataSource = Enum.GetValues(typeof(WinExplorerViewStyle));   
    }

    private void comboBox1_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string value = comboBox1.Text;
      switch (value)
      {
        case "Content":
          winExplorerView1.OptionsView.Style = WinExplorerViewStyle.Content;
          break;

        case "Default":
          winExplorerView1.OptionsView.Style = WinExplorerViewStyle.Default;
          break;

        case "ExtraLarge":
          winExplorerView1.OptionsView.Style = WinExplorerViewStyle.ExtraLarge;
          break;

        case "Large":
          winExplorerView1.OptionsView.Style = WinExplorerViewStyle.Large;
          break;

        case "List":
          winExplorerView1.OptionsView.Style = WinExplorerViewStyle.List;
          break;
        case "Medium":
          winExplorerView1.OptionsView.Style = WinExplorerViewStyle.Medium;
          break;
        case "Small":
          winExplorerView1.OptionsView.Style = WinExplorerViewStyle.Small;
          break;
        case "Tiles":
          winExplorerView1.OptionsView.Style = WinExplorerViewStyle.Tiles;
          break;
        default:
          break;
      }
      
    }

  
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng WinExplorer View trong GridView để hiển thị hình ảnh
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5826 10:44:07, 10/07/2019DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.