NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tích hợp Skin Winter Joy vào Project

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tích hợp Skin Winter Joy vào Project
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3817 20:05:37, 28/12/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn tích hợp thêm giao diện Skin Winter Joy vào project Devexpress.

[DEVEXPRESS] Register Skin Winter Joy to Project

Mình thấy giao diện Winter Joy này rất đẹp, nên chia sẻ nếu bạn nào muốn tích hợp làm theo hướng dẫn bên dưới nhé.

Ở bài viết này mình đang sử dụng Devexpress phiên bản 21.1.6

Giao diện Skin Winter Joy Devexpress:

winter_joy
Giao diện Winter Joy Devexpress

 

winter_joy_skin_devexpress

Bước 1: Các bạn cài đặt thư viện Skin từ nuget

PM> Install-Package DevExpress.Win.WinterJoySkin -Version 1.0.1

Bước 2: Các bạn mở file program.cs, và paste đoạn code bên dưới vào để đăng ký Skin.

[STAThread]
static void Main() {
  // Register the Winter Joy skin.
  System.Reflection.Assembly asm = typeof(DevExpress.UserSkins.WinterJoy).Assembly; 
  DevExpress.Skins.SkinManager.Default.RegisterAssembly(asm); 
  // Apply the skin.
  DevExpress.XtraEditors.WindowsFormsSettings.DefaultLookAndFeel.SetSkinStyle("Winter Joy");
  //
  Application.Run(...);
}

Nếu bạn nào đang sử dụng VB.NET thì sử dụng code sau

Partial Public Class Form1
  Shared Sub New()
    ' Register the Winter Joy skin.
    Dim asm As Reflection.Assembly = GetType(DevExpress.UserSkins.WinterJoy).Assembly
    DevExpress.Skins.SkinManager.Default.RegisterAssembly(asm)
    ' Apply the skin.
    DevExpress.XtraEditors.WindowsFormsSettings.DefaultLookAndFeel.SetSkinStyle("Winter Joy")
  End Sub
  Public Sub New()
    InitializeComponent()
  End Sub
End Class

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tích hợp Skin Winter Joy vào Project
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3817 20:05:37, 28/12/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.