NEWS

[C#] Giới thiệu và sử dụng thư viện DynamicExpresso dùng để tính toán trên chuỗi

[C#] Giới thiệu và sử dụng thư viện DynamicExpresso dùng để tính toán trên chuỗi
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3136 14:21:50, 17/05/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ giới thiệu đến các bạn thư viện DynamicExpresso dùng để tính toán các phép tính trên chuỗi dữ liệu truyền vào.

[C#] Dynamic Expresso Winform

dynamic_expresso

Ở hình trên các bạn thấy khi mình nhập vào một biểu thức gồm các phép tính như: Cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư, phần trăm...

Thì thư viện sẽ trả về cho mình dữ liệu kết quả.

Bạn nào viết ứng dụng máy tính cá nhân có thể sử dụng thư viện này để làm một cách nhanh chóng.

Khi cho người dùng nhập một chuỗi dữ liệu vào, việc còn lại cứ để DynamicExpresso làm việc.

Giao diện demo ứng dụng của mình DynamicExpresso C#:

calculator_csharp

Các bạn thấy ở app trên khi mình nhập một biểu thức các phép vào giống trên google thì thư viện sẽ trả về cho mình kết quả.

Đầu tiên các bạn cần cài đặt thư viện từ Nuget Console:

PM> Install-Package DynamicExpresso.Core -Version 2.4.1

Cách sử dụng rất đơn giản, các bạn dùng như source code c# bên dưới:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DynamicExpresso
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btnCalc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var interpreter = new Interpreter();
      var result = interpreter.Eval(txtInput.Text);
      txtoutPut.Text = result.ToString();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Giới thiệu và sử dụng thư viện DynamicExpresso dùng để tính toán trên chuỗi
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3136 14:21:50, 17/05/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.