NEWS

[C#] Đăng nhập login phần mềm bằng tài khoản Domain Controller

[C#] Đăng nhập login phần mềm bằng tài khoản Domain Controller
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3479 13:28:14, 18/08/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách chứng thực login bằng tài khoản Domain Controller trên lập trình C#, Winform.

[C#] How to login with AC on Domain Controller 

domain_controller_server

Khi các bạn vào công ty, thường thì công ty hay sử dụng Windows Server, và bắt các máy trong công ty phải login vào Domain Controller, để dễ quản lý máy tính và kiểm soát.

Và nếu bạn viết ứng dụng nội bộ trong công ty. Thay vì, tạo mới một bảng tài khoản username và password để login vào ứng dụng hay website.

Các bạn có thể sử dụng luôn tài khoản Domain để chứng thực login vào ứng dụng.

Khi các bạn chứng thực bằng tài khoản Domain này, nó cũng áp dụng các chính sách Policy trên Domain.

VD: bạn nhập mật khẩu sai quá 3 lần, tài khoản trên domain của bạn của khóa lock lại.

Dưới đây là hàm mình viết để chứng thực tài khoản đăng nhập:

public static Tuple<bool, string> CheckLoginWithDomain(string userName, string password, string domainName = "LAPTRINHVB.NET")
{
  bool isLoginSuccess = false;
  string userDisplayName = "";

  try
  {
    using (PrincipalContext pc = new PrincipalContext(ContextType.Domain, domainName))
    {
      isLoginSuccess = pc.ValidateCredentials(userName, password,
        ContextOptions.Negotiate | ContextOptions.SecureSocketLayer |
        ContextOptions.SimpleBind | ContextOptions.ServerBind);

      var usr = UserPrincipal.FindByIdentity(pc, userName);
      if (usr != null)
        userDisplayName = usr.DisplayName;
    }
  }
  catch (Exception ex)
  {
    isLoginSuccess = false;
    userDisplayName = ex.Message;
  }
  return Tuple.Create(isLoginSuccess, userDisplayName + ":" + isLoginSuccess );
}

Khi các bạn sử dụng các bạn chỉ cần gọi hàm CheckLoginWithDomain và truyền vào tên username, mật khẩu và Domain của bạn đang sử dụng.

Kết quả sẽ trả về 1 Tuple bao gồm 2 giá trị:

 • true/false: login có thành công hay không
 • Tên của tài khoản domain của bạn

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Đăng nhập login phần mềm bằng tài khoản Domain Controller
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3479 13:28:14, 18/08/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.