NEWS

[C#] Tạo số ngẫu nhiên (Random number lập trình C#)

[C#] Tạo số ngẫu nhiên (Random number lập trình C#)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14949 13:15:50, 18/04/2017C#   In bài viết

Bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách tạo một số ngẫu nhiên trong lập trình C#. Để tạo số Random number chúng ta cần xác định khoảng min và max của số mà chúng ta muốn random.

Ví dụ: Lấy ra một số Random trong khoảng từ 1-100.

TẠO SỐ RANDOM NUMBER LẬP TRÌNH C#

Số ngẫu nhiên này được lấy bởi lớp Random (random class) và hàm next().
 

random number lập trình c#

Source code C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CSharpExample
{
  class RandomNumber
  {

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Some Random Numbers that are generated are : ");
      for (int i = 1; i < 10; i++)
      {
        Randfunc();
      }

    }

    static Random r = new Random();

    static void Randfunc()
    {
      int n = r.Next();
      Console.WriteLine(n);
      Console.ReadLine();
    }

  }

}

Have Fun :)

Tags: random

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Tạo số ngẫu nhiên (Random number lập trình C#)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14949 13:15:50, 18/04/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.