NEWS

[C#] Hướng dẫn kiểm tra phiên bản NET Framework cài đặt ở máy tính

[C#] Hướng dẫn kiểm tra phiên bản NET Framework cài đặt ở máy tính
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1675 11:15:45, 11/02/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách kiểm tra phiên bản .net framework đang cài đặt ở máy tính là phiên bản bao nhiêu.

[C#] How to dectect .Net Framework Version in my computer

Trong lập trình C# winform, khi các bạn build ứng dụng ra và đi cài đặt cho người dùng (client) và bạn muốn kiểm tra xem máy tính đó đã có cài đặt Net Framework hay chưa.

Và phiên bản máy tính đang sử dụng là bao nhiêu, thì đoạn code này sẻ giúp bạn giải quyết được tình huống này.

check_netframework_csharp

Bạn có thể sử dụng .NET Framework để tạo một ứng dụng WinForm để kiểm tra phiên bản .NET Framework đã được cài đặt trên máy tính. Đây là một hướng dẫn chi tiết để thực hiện điều này:

 1. Mở Visual Studio và tạo một dự án WinForm C#.

 2. Thêm một Label và một Button vào form của bạn.

 3. Sử dụng code sau để xử lý sự kiện nhấn nút:

Source code c#:

using System;
using Microsoft.Win32;

namespace CheckNetFramework
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      const string subkey = @"SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full\";

      using (var ndpKey = RegistryKey.OpenBaseKey(RegistryHive.LocalMachine, RegistryView.Registry32).OpenSubKey(subkey))
      {
        if (ndpKey != null && ndpKey.GetValue("Release") != null)
        {
          label1.Text = ".NET Framework Version: " + CheckFor45PlusVersion((int)ndpKey.GetValue("Release"));
        }
        else
        {
          label1.Text = ".NET Framework Version 4.5 or later is not detected.";
        }
      }
    }

    // Checking the version using >= will enable forward compatibility.
    private static string CheckFor45PlusVersion(int releaseKey)
    {
      if (releaseKey >= 528040)
        return "4.8 or later";
      if (releaseKey >= 461808)
        return "4.7.2";
      if (releaseKey >= 461308)
        return "4.7.1";
      if (releaseKey >= 460798)
        return "4.7";
      if (releaseKey >= 394802)
        return "4.6.2";
      if (releaseKey >= 394254)
        return "4.6.1";
      if (releaseKey >= 393295)
        return "4.6";
      if (releaseKey >= 379893)
        return "4.5.2";
      if (releaseKey >= 378675)
        return "4.5.1";
      if (releaseKey >= 378389)
        return "4.5";
      // This code should never execute. A non-null release key should mean
      // that 4.5or later is installed.
return "No 4.5 or later version detected";
}
}
}

4. Chạy chương trình và nhấn nút để kiểm tra phiên bản .NET Framework đã được cài đặt trên máy tính của bạn.

Kết quả sẽ được hiển thtrên label. Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành việc tạo một ứng dụng kiểm tra phiên bản .NET Framework đã được cài đặt trên máy tính.

 

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn kiểm tra phiên bản NET Framework cài đặt ở máy tính
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1675 11:15:45, 11/02/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.