NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng NotifyIcon, thu nhỏ ứng dụng xuống khay hệ thống taskbar lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn sử dụng NotifyIcon, thu nhỏ ứng dụng xuống khay hệ thống taskbar lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 21528 13:03:30, 15/04/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng NotifyIcon trong C#. Dùng để thu nhỏ ứng dụng xuống khay taskbar bên góc phải màn hình. Các bạn có thể xem các ứng dụng như Unikey, một số chương trình diệt virus...

[C#] Hướng dẫn sử dụng NotifyIcon trong lập trình Csharp

Dưới đây là giao diện sử dụng NotifyIcon trong C#

Notify Icon trong lập trình C#

Bây giờ, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng:

1. Kéo component Notify Icon thanh công cụ Toolbox

- Các bạn search ở ToolBox "NotifyIcon" và kéo vào trong form của mình.

- Các thuộc tính của NotifyIcon:

thuộc tính notify Icon c#

BaloonTipIcon, BaloonTipText, BaloonTipTitle hiện ra như 1 thông báo nhỏ ở khay hệ thống (nếu chúng ta cho hiện).

ContextMenuStrip là lựa chọn menu khi ấn chuột phải vào notifyIcon.

Text là phần hiện lên khi ta di chuột vào notifyIcon.

Đặt mặc định cho notifyIcon có Visible hay không?

- Thiết lập các menu chuột phải cho NotifyIcon

Trong ToolBox ta tìm vào kéo 1 đối tượng ContextMenuStrip.

Thêm các MenuItem cho contextmenu đấy. Ở đây hỗ trợ nhiều loại như MenuItem (giống 1 button), ComboBox, TextBox, Separator (vạch ngăn cách).

sử dụng nofityIcon C#

Thêm sự kiện click cho các MenuItem này.

Để sử dụng ContextMenuStrip này cho NotifyIcon đừng quên thiết lập ở phần NotifyIcon như trên.

2. Hướng dẫn ẩn chương trình ứng dụng xuống khay hệ thống Taskbar trong C#

Việc này thực sự chỉ là ẩn chương trình đang chạy và cho hiện 1 cái NotifyIcon lên. NotifyIcon có các MenuItem để tương tác với chương trình đang chạy, như mở chương trình, thoát chương trình..., các chức năng do ta đặt ở phần ContextMenuStrip phía trên. Vì ẩn chương trình và chương trình luôn chạy ngầm nên ta phải tính làm sao để giảm thiểu tài nguyên sử dụng, form chúng ta cho chạy ngầm phải ít tốn tài nguyên, chỉ để thực hiện các chức năng cơ bản (như để gọi các form to hơn) hoặc chỉ là 1 service.

Để thực hiện ẩn chương trình ta thêm 1 button, hoặc gán vào các sự kiện khác (minimize form chẳng hạn)

Sự kiện click của button này như sau

private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
{
 // Cho hiện notifyIcon
  notifyIcon1.Visible = true;
 // Hiện BaloonTip hoặc không
  notifyIcon1.ShowBalloonTip(10);
 
 // Chọn ẩn
  this.Hide();
 // Hoặc
  this.ShowInTaskbar = false;
 WindowState = FormWindowState.Minimized;
 // Hoặc cả 2 để ẩn form
}

Phần việc còn lại là do NotifyIcon phụ trách. Chẳng hạn ta muốn click chuột phải để hiện menu context, click chuột trái để mở form: Ta thêm 1 sự kiện Click hoặc MouseClick cho NotifyIcon

private void notifyIcon1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
{
  if(e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Left)
 {
 // Ẩn notifyIcon đi
 notifyIcon1.Visible = false;
 // Cách này
 WindowState = FormWindowState.Normal;
 this.ShowInTaskbar = true;
 // Hoặc
 this.Show();
 // Hoặc cả 2 miễn là phải tương ứng với lúc ẩn
 }
}

HAVE FUN :)

Theo nvnhan2910.blogspot.com

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng NotifyIcon, thu nhỏ ứng dụng xuống khay hệ thống taskbar lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 21528 13:03:30, 15/04/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.