NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo mã tự động OTP trong lập trình Csharp

[C#] Hướng dẫn tạo mã tự động OTP trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 15596 12:59:05, 24/05/2018C#   In bài viết

Chào các bạn trẻ thân mến, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mã OTP tự động trong lập trình C# (tạo password tự động).

Vậy OTP là gì?

OTP là viết tắt của từ One Time Password, có nghĩa là mật khẩu sử dụng 1 lần.

Mã OTP là mã được các hệ thống thanh toán online mặc định gửi đến cho quý khách hàng để nhập vào trong thời gian thực hiện giao dịch để đảm bảo sự bảo mật một cách tối đa.

Nếu bạn nào thường sử dụng Internet Banking thì thường gặp mã OTP, khi giao dịch một dịch vụ nào, thì ngân hàng hàng sẽ gởi cho chúng ta một mã OTP và có thời gian sử dụng trong thời gian nhất định.

tạo mã otp tự động

Trong ngôn lập lập trình .NET có hỗ trợ cho chúng ta tất cả là 3 hàm Random: 

1. Next() => hàm Next trả về cho chúng ta ngẫu nhiên một số

2. NextBytes() => hàm trả về random cho chúng ta một mảng byte.

3. NextDouble() => hàm random trả về cho chúng ta từ 0.0 - 1.0.

Để tạo random OTP, bao gồm các ký tự chữ hoa, chữ thường, số, và các ký tự đặc biệt.

Trong bài viết này, mình sẽ sử dụng hàm NextDouble() để thực hiện.

Dưới đây, mình sẽ viết hàm makeRandomPassword trả về cho chúng ta một dãy số ngẫu nhiên, và số ký tự trả về chúng ta sẽ truyền qua parametter.

Source code OTP C# viết bằng Console Application C#

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
namespace PasswordPractice { 
  class PasswordCreate { 
    //Tis function is making the Random Password 
    public string makeRandomPassword(int length) { 
      string UpperCase = "QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM"; 
      string LowerCase = "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm"; 
      string Digits = "1234567890"; 
      string allCharacters = UpperCase + LowerCase + Digits; 
      //Random will give random charactors for given length 
      Random r = new Random(); 
      String password = ""; 
      for (int i = 0; i < length; i++) { 
        double rand = r.NextDouble(); 
        if (i == 0) { 
          password += UpperCase.ToCharArray()[(int) Math.Floor(rand * UpperCase.Length)]; 
        } else { 
          password += allCharacters.ToCharArray()[(int) Math.Floor(rand * allCharacters.Length)]; 
        } 
      } 
      Console.WriteLine(password); 
      Console.ReadLine(); 
      return password; 
    } 
    static void Main(string[] args) { 
      //User Input 
      Console.WriteLine("Enter length of password"); 
      string len = Console.ReadLine(); 
      PasswordCreate n = new PasswordCreate(); 
      //Call the method in main method 
      n.makeRandomPassword(Convert.ToInt32(len)); 
    } 
  } 
} 

Kết quả khi chạy app:

 

random password trong c#

HAVE FUN :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo mã tự động OTP trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 15596 12:59:05, 24/05/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.