NEWS

[C#] Sử dụng thư viện AltoHTTP để Download file Start, Pause, Resume đơn giản

[C#] Sử dụng thư viện AltoHTTP để Download file Start, Pause, Resume đơn giản
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5468 10:05:35, 22/02/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn sử dụng thư viện AltoHTTP để download file trong lập trình C#.

[C#] AltoHttp Library Download File With Pause/Resume

Trong các bài viết của mình, mình đã hướng dẫn rất nhiều bài viết về ứng dụng download file: 

donwload_file_lib_csharp_demo

Như sử dụng: WebClient hoặc HttpRequest.

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu các bạn sử dụng thư viện AltoHTTp để viết download file một cách đơn giản nhất mà Newbie cũng có thể làm được.

Khi các bạn viết ứng dụng download File, các bạn muốn Pause/Resume donwload thì Webclient sẽ không có support, ở phương án này các bạn chỉ sử dụng HttpRequest.

HttpRequest sẽ remote đến ContentLength, Accept-Range để download.

Tính năng của thư viện AltoHTTP:

 1. Download file chỉ với 1 dòng code
 2. Support Pause/Resume Download
 3. Hỗ trợ báo cáo tiến trình Download: phần trăm tải dữ liệu, tốc độ tải, kích thước file...

Cách sử dụng đơn giản:

//Truyền vào đường dẫn link URL download và địa chỉ lưu trữ
HttpDownloader downloader = new HttpDownloader(targetUrl,targetPath);
//Bắt đầu tải
downloader.Start(); 
//Dừng
downloader.Pause();
//Tải lại
downloader.Resume();

Các bạn cần import thư viện AltoHTTP, để dưới phần download source của mình về để sử dụng nhé.

Full source code C# Demo sử dụng thư viện của mình:

using AltoHttp;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace AltoHttp_Downoload
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      Process.Start("https://laptrinhvb.net");
    }

    private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DownloadFile(txt_link.Text, Application.StartupPath + "\" + Path.GetFileName(txt_link.Text));
    }
    public HttpDownloader mDownloader = null;
    public void DownloadFile(string urlAddress, string location)
    {
      mDownloader = new HttpDownloader(urlAddress, location);
      mDownloader.DownloadProgressChanged += new AltoHttp.ProgressChangedEventHandler(downloadProgress);
      mDownloader.DownloadCompleted += new EventHandler(downloadComplete);
      mDownloader.StartAsync();

    }

    private void downloadComplete(object sender, EventArgs e)
    {
      lbl_status.Text = "Finish!";
      lbl_percent.Text = "100%";
    }

    private void downloadProgress(object sender, AltoHttp.DownloadProgressChangedEventArgs e)
    {
      progressBar1.Value = e.Progress;
      lbl_percent.Text = e.Progress + "%";
      lbl_speed.Text = string.Format("{0} MB/s", (e.Speed / 1024d / 1024d).ToString("0.00"));
      lbl_size.Text = string.Format("{0} MB",        
        (mDownloader.ContentSize / 1024d / 1024d).ToString("0.00"));

      lbl_bytesReceived.Text = string.Format("{0} / {1} ",
        (mDownloader.BytesReceived ).ToString("0.00"),
        (mDownloader.ContentSize).ToString("0.00"));
      lbl_status.Text = "Downloading...";
    }

    private void btn_Pause_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      mDownloader.Pause();
      lbl_status.Text = "Paused";
    }

    private void btnResume_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      mDownloader.ResumeAsync();
      lbl_status.Text = "Resume...";
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Sử dụng thư viện AltoHTTP để Download file Start, Pause, Resume đơn giản
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5468 10:05:35, 22/02/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.