NEWS

Hướng dẫn nhận dạng phím Ctrl + V bằng VB.NET hoặc Csharp

Hướng dẫn nhận dạng phím Ctrl + V bằng VB.NET hoặc Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12004 10:38:53, 30/11/2016C#   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách nhận dạng phím Ctrl + V hoặc một phím bất kỳ, khi người dùng nhấn tổ hợp phím trên ứng dụng winform.

Các bạn có thể sử dụng tuts này để làm hot key cho các sự kiện của mình.

Ví dụ: bạn tạo ctrl + P để in report chẳng hạn.

Demo Ứng dụng:

nhận dạng hotkey vb.net csharp

Code Csharp:

private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.Control && e.KeyCode == Keys.V)
      {
        label1.Text = "You have pressed Ctrl+V";
      }
    }

Code VB.NET

Private Sub Form1_KeyDown(sender As Object, e As KeyEventArgs)
  If e.Control AndAlso e.KeyCode = Keys.V Then
    label1.Text = "You have pressed Ctrl+V"
  End If
End Sub

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn nhận dạng phím Ctrl + V bằng VB.NET hoặc Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12004 10:38:53, 30/11/2016C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.