NEWS

Hướng dẫn thao tác Regedit để chỉnh sửa hệ thống Windows

Hướng dẫn thao tác Regedit để chỉnh sửa hệ thống Windows
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10704 08:59:12, 19/10/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình hướng dẫn các bạn cách thao tác trên regedit của windows để chỉnh sửa hệ thống, như: khóa chức năng taskmanager, hay khóa control panel, cho phép ứng dụng mình tạo ra có thể tự động chạy khi khởi động windows... nói chung tất cả những gì chúng ta thao tác trên regedit bằng tay, ta có thể sử dụng VB.NET để chỉnh sửa thông số của key... Cơ bản là các bạn phải nắm rõ một số cơ bản về registry trong windows.

Lưu ý: khi thao tác với registry bạn cần back up lại khóa của nó, không sẽ ảnh hưởng đến hệ thống windows của bạn.

process registry with vb.net

+ Lưu ý: Tại vì ứng dụng thao tác trực tiếp lên hệ thống của người dùng, nên ứng dụng thao tác với registry các bạn tạo ra phải chạy ở chế độ (Run Administrator)

Chúng ta Chỉnh sủa bằng cách sau:  Vào menu project-> properties 

process registry with vb.net

process registry with vb.net

VD: Thông thường chúng ta muôn khóa taskmanager, chúng ta thao tác trên windows bằng cách (Window +R) => regedit

sau đó chúng ta thao vào theo đường dẫn:

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem

sau đó, chúng ta chỉnh value của DisableTaskMgr  = 0 (disable) hoặc giá trị = 1 (enable) chức năng.

Dưới đây là code VB, rất đơn giản, bạn có thể tham khảo và chỉnh sửa dễ dàng

Đầu tiên ta khai báo đối tượng object Registry

Dim RegistryKey As Object

Sau đó, ta code event khi click vào button disable để khóa taskmanager với value =1, để hiện thị lại taskmanager mình chỉ cần chỉnh value = 0

RegistryKey = CreateObject("WScript.Shell")
        RegistryKey.regwrite("HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystemDisableTaskMgr", 1, "REG_DWORD")

+ Cấu hình cho phép ứng dụng tự động chạy khi khởi động window (auto run app at boot time)

- Cho phép khởi động cùng window
My.Computer.Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun", True).SetValue(Application.ProductName, Application.ExecutablePath)

- Không cho phép khởi động cùng window

 My.Computer.Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun", True).DeleteValue(Application.ProductName)

p/s: Mình có thể sử dụng thao tác trên regedit để điền thông tin về ứng dụng của mình, hoặc bạn cũng có thể tạo KEY cho ứng dụng của mình v..v 

Chúc các bạn thành công!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn thao tác Regedit để chỉnh sửa hệ thống Windows
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10704 08:59:12, 19/10/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp