NEWS

Hướng dẫn viết ứng dụng Spin Content nội dung cho SEO VB.NET

Hướng dẫn viết ứng dụng Spin Content nội dung cho SEO VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10729 09:24:57, 12/02/2017VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn viết ứng dụng đơn giản để Spin content nội dung hỗ trợ cho SEO website.

Spin nội dung là gì? Vì sao cần viết theo cấu trúc SPIN ?

Spin content: trộn nội dung;  Spin syntax: cú pháp spin.

Spin nội dung là việc sử  dụng từ  đồng nghĩa, cụm từ đồng nghĩa, hoặc câu văn cùng ý nghĩa để tạo ra các đoạn nội dung khác nhau.

Hay nói cách khác, Spin nội dung giúp tạo ra những đoạn nội dung mang cùng ý nghĩa nhưng khác nhau về câu chữ (mặt chữ).

text spin content vb.net

Viết theo cấu trúc SPIN (cú pháp spin hay còn gọi là spin syntax)  là cách duy nhất để các phần mềm đọc nội dung hiểu được và xuất bản ra các nội dung theo định hướng của người soạn.

Viết bài spin hay nói cách khác là lập trình nội dung để phần mềm đọc và tạo ra nội dung khác tương tự ý nghĩa so với nội dung gốc.

Thuật ngữ thường dùng tương tự là: spin content, spin syntax (cú pháp spin), spin text, spin văn bản, spin câu, trộn nội dung, xào nội dung, hoán đổi nội dung, tạo ra nội dung tự động.

Cú pháp chung thường để spin, người ta thường đặt trong dấu "{}", và sử dụng ký tự "|", để phân cách giữa các từ đồng nghĩa với nhau.

Ví dụ: Mình có đoạn văn bản sau

{Tôi|Tui|Tớ|Mình} tên là {Nguyễn Thảo|Võ Sơn Băng|Cái Trí Minh|Nguyễn Đình Tuyên} đang học lập trình {VB.NET|C#|PHP|ASP.NET|Nodejs}.

dữ liệu xuất ra sau khi spin: 

Tớ tên là Cái Trí Minh đang học lập trình PHP.

Mình tên là Nguyễn Đình Tuyên đang học lập trình Nodejs.

Tôi tên là Nguyễn Thảo đang học lập trình VB.NET.

Giao diện ứng dụng Demo:

spin content with vb.net

Source code của chương trình:

Imports System.Text.RegularExpressions

Public Class Form1
  Function Spin(ByRef value As String) As String
    Return Regex.Replace(value, "{.*?}", New MatchEvaluator(AddressOf SpinEvaluator))
  End Function

  Function SpinEvaluator(ByVal match As Match) As String
    Dim v As String = match.ToString()
    If v.Contains("{") Then
      Dim x() As String = v.Split("|")
      Dim kwd As String = x(RandomNumber(x.Length, 0)).Replace("{", "").Replace("}", "")
      Return kwd
    Else
      Return v
    End If
  End Function
  Function RandomNumber(ByVal MaxNumber As Integer, Optional ByVal MinNumber As Integer = 0) As Integer
    Dim r As New Random()
    If MinNumber > MaxNumber Then
      Dim t As Integer = MinNumber
      MinNumber = MaxNumber
      MaxNumber = t
    End If
    Return r.Next(MinNumber, MaxNumber)
  End Function
  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnSpin.Click
    txtOutput.Text = Spin(txtInput.Text)
  End Sub
End Class

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Nếu thấy hay, các bạn hãy like và share giúp admin có động lực viết bài nha các bạn. wink

DOWNLOAD SOURCE

Tags: spinseo

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn viết ứng dụng Spin Content nội dung cho SEO VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10729 09:24:57, 12/02/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp