NEWS

Xem thông tin CPU, RAM bằng VB.NET

Xem thông tin CPU, RAM bằng VB.NET
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 11518 17:52:26, 21/10/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn ứng dụng nhỏ xem thông tin trên máy tính ví dụ như CPU, RAM, hệ điều hành đang sử dụng, tên máy tính,... Bạn thiết kế form như hình sau

Xem thông tin CPU bằng VB.NET

Ở bài viết này mình giới thiệu đến các bạn đối tượng PerformanceCounter, ProgressBar. Sau khi bạn thiết kế form như trên bạn thêm 2 đối tượng PerformanceCounter1, PerformanceCounter2, Timer1.

- Bước tiếp theo bạn mở Properties của PerformanceCounter1 bạn điều chỉnh thuộc tính sau:

+ CatalogName = Processor

+ CounterName = % Processor Time

+ InstanceName = _Total

- Bước tiếp theo bạn mở Properties của PerformanceCounter2 bạn điều chỉnh thuộc tính sau:

+ CatalogName = Memory

+ CounterName = % Committed Bytes In Use

- Sau các bước trên tại sự kiên Timer_Tick bạn viết code sau:

Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
    ProgressBar1.Value = PerformanceCounter1.NextValue
    ProgressBar2.Value = PerformanceCounter2.NextValue

    Label4.Text = ProgressBar1.Value & " %"
    Label3.Text = ProgressBar2.Value & " %"

    Label9.Text = My.Computer.Name
    Label10.Text = My.User.Name
    Label11.Text = My.Computer.Info.OSFullName
    Label12.Text = My.Computer.Clock.LocalTime
End Sub

Hy vọng với ứng dụng nhỏ này giúp ích cho các bạn! Chúc bạn thành công.

Download Project

Tags: win32api

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Xem thông tin CPU, RAM bằng VB.NET
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 11518 17:52:26, 21/10/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp