NEWS

[VB.NET] Chia sẻ source code tạo hiệu ứng hình ảnh khi chuyển đổi hình ảnh

[VB.NET] Chia sẻ source code tạo hiệu ứng hình ảnh khi chuyển đổi hình ảnh
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3602 21:15:02, 27/02/2022VB.NET   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết này mình sẻ chia sẻ các bạn source code tạo hiệu ứng chuyển đổi hình ảnh trên ngôn ngữ VB.NET Winform

[VB.NET] Animation Image Picture Winform

Các bạn có thể sử dụng hiệu ứng này để viết một ứng dụng Slide Image để trình chiếu một danh sách hình ảnh trong Album một cách dễ dàng.

animtion_picture_vb_net

Source code VB.NET:

Imports System.Drawing

Public Class TestForm

  Private bmp As New Bitmap(My.Resources.baby_5)

  Private Sub TestForm_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    AnimationControl1.AnimatedFadeImage = Panel1.BackgroundImage
    AnimationControl1.AnimatedImage = bmp
  End Sub

  Private Sub btnSpiarlBoom_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSpiarlBoom.Click

    AnimationControl1.AnimationType = AnimationTypes.SpiralBoom
    AnimationControl1.Animate(40)

  End Sub

  Private Sub btnSpin_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSpin.Click

    AnimationControl1.AnimationType = AnimationTypes.Spin
    AnimationControl1.Animate(60)

  End Sub

  Private Sub btnPanorama_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnPanorama.Click

    AnimationControl1.AnimationType = AnimationTypes.Panorama
    AnimationControl1.Animate(50)

  End Sub

  Private Sub btnSlide_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSlide.Click
    AnimationControl1.AnimationType = AnimationTypes.BottomRightToTopLeft
    AnimationControl1.Animate(30)

  End Sub

  Private Sub btnshape_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnshape.Click

    AnimationControl1.AnimationType = AnimationTypes.Rectangular
    AnimationControl1.Animate(20)

  End Sub

  Private Sub btnSplit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSplit.Click

    AnimationControl1.AnimationType = AnimationTypes.SplitBoom
    AnimationControl1.Animate(70)

  End Sub

  Private Sub btnChess_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnChess.Click

    AnimationControl1.AnimationType = AnimationTypes.ChessBoard
    AnimationControl1.Animate(50)

  End Sub

  Private Sub btnFade_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnFade.Click

    AnimationControl1.AnimationType = AnimationTypes.Fade2Images
    AnimationControl1.Animate(30)

  End Sub

End Class

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Chia sẻ source code tạo hiệu ứng hình ảnh khi chuyển đổi hình ảnh
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3602 21:15:02, 27/02/2022VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp