NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn hiển thị hình ảnh flag country vào GridView sử dụng RepositoryItemTextEdit

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn hiển thị hình ảnh flag country vào GridView sử dụng RepositoryItemTextEdit
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3319 11:18:18, 17/06/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn cách hiển thị hình ảnh vào Gridview trên Devexpress, giúp nhìn trực quan hơn.

[DEVEXPRESS] Load Image in Gridview C#

Khi các bạn, thiết kế ứng dụng, thì hình ảnh sẽ giúp cho người dùng nhìn ứng dụng một cách trực quan hơn.

Mình ví dụ: chúng ta có 1 danh sách các quốc gia.

Nhưng nếu chúng ta có hiện thị hình ảnh cờ của quốc gia đó lên kế bên, thì giúp người sử dụng nhìn vào thấy nhanh hơn.

Ở bài này, mình sẽ demo cho các bạn cách load các lá cờ theo quốc gia và hiển thị vào trên GridView Devexpress.

Giao diện demo ứng dụng hiển thị hình ảnh trên GridView:

load_flag_image_country_gridview

Dưới đây mình có File mẫu data json, bao gồm các nước đang tham dự EURO 2021.

[
 {
  "id": 0,
  "name": "Việt Nam",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/VIE.gif"
 },
 {
  "id": 1,
  "name": "Thổ Nhĩ Kỳ",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/TUR.gif"
 },
 {
  "id": 2,
  "name": "Ý",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/ITA.gif"
 },
 {
  "id": 3,
  "name": "Wales",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/WAL.gif"
 },
 {
  "id": 4,
  "name": "Thụy Sỹ",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/SUI.gif"
 },
 {
  "id": 5,
  "name": "Đan Mạch",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/DEN.gif"
 },
 {
  "id": 6,
  "name": "Phần Lan",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/FIN.gif"
 },
 {
  "id": 7,
  "name": "Bỉ",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/BEL.gif"
 },
 {
  "id": 8,
  "name": "Nga",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/RUS.gif"
 },
 {
  "id": 9,
  "name": "Áo",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/AUT.gif"
 },
 {
  "id": 10,
  "name": "Bắc Macedonia",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/MKD.gif"
 },
 {
  "id": 11,
  "name": "Hà Lan",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/NED.gif"
 },
 {
  "id": 12,
  "name": "Ukraine",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/UKR.gif"
 },
 {
  "id": 13,
  "name": "Anh",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/ENG.gif"
 },
 {
  "id": 14,
  "name": "Croatia",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/CRO.gif"
 },
 {
  "id": 15,
  "name": "Scotland",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/SCO.gif"
 },
 {
  "id": 16,
  "name": "CH Séc",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/CZE.gif"
 },
 {
  "id": 17,
  "name": "Ba Lan",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/POL.gif"
 },
 {
  "id": 18,
  "name": "Slovakia",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/SVK.gif"
 },
 {
  "id": 19,
  "name": "Tây Ban Nha",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/ESP.gif"
 },
 {
  "id": 20,
  "name": "Thụy Điển",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/SWE.gif"
 },
 {
  "id": 21,
  "name": "Hungary",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/HUN.gif"
 },
 {
  "id": 22,
  "name": "Bồ Đào Nha",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/POR.gif"
 },
 {
  "id": 23,
  "name": "Pháp",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/FRA.gif"
 },
 {
  "id": 24,
  "name": "Đức",
  "url": "https://laptrinhvb.net/uploads/flags/GER.gif"
 }
]

Full source code C#:

using DevExpress.Utils;
using DevExpress.XtraEditors.Repository;
using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace ViewImageInGridView
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    List<Country> countries;
    Dictionary<string, Image> dicImage;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public class Country
    {
      public int id { get; set; }
      public string name { get; set; }
      public string url { get; set; }
    }

    public void LoadImageFlag()
    {
      dicImage = new Dictionary<string, Image>();
      var pic = new PictureBox();
      foreach (var flag in countries)
      {
        pic.Load(flag.url);
        dicImage.Add(flag.name, pic.Image);
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var jData = File.ReadAllText("countrys.json");
      countries = JsonConvert.DeserializeObject<List<Country>>(jData);
      LoadImageFlag();
      gridControl1.DataSource = countries;
      gridView1.CustomRowCellEdit += GridView1_CustomRowCellEdit;

    }

    private void GridView1_CustomRowCellEdit(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.CustomRowCellEditEventArgs e)
    {
      if(e.Column == colCountry)
      {
        var name = e.CellValue.ToString();
        var id = countries.Where(x => x.name == name).FirstOrDefault().id - 1;
        var textEditRespository = new RepositoryItemTextEdit();
        var icon_flag = dicImage.Where(x => x.Key == name).FirstOrDefault().Value;
        textEditRespository.ContextImageOptions.Image = icon_flag.GetThumbnailImage(16, 16, null, IntPtr.Zero);
        // pictureEdit1.Image = icon_flag;
        e.RepositoryItem = textEditRespository;
        //((RepositoryItemTextEdit)e.RepositoryItem)

      }
    }

    private void labelControl1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn hiển thị hình ảnh flag country vào GridView sử dụng RepositoryItemTextEdit
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3319 11:18:18, 17/06/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.