NEWS

C# - DevExpress - GridView - Cuộn grid khi lăn chuột

C# - DevExpress - GridView - Cuộn grid khi lăn chuột
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 14122 16:28:05, 14/01/2018DEVEXPRESS   In bài viết

Tiếp nối bài trước Thay đổi màu ô trên lưới khi thay đổi giá trị ô, bài này sẽ làm ví dụ về bắt sự kiện con lăn chuột sẽ cuộn gridView đối với gridview có nhiều dữ liệu.

Mousewheel in GridView DevExpress

Nếu sử dụng nhiều gridControl của DevExpress, người dùng sẽ cảm thấy rất khó chịu mỗi khi chỉnh sửa giá trị ô xong phải nhấn Enter hoặc click chuột ra khỏi lưới thì mới có thể sử dụng con lăn chuột để cuộn lưới. DevExpress không hỗ trợ trực tiếp trên GridControl để làm việc này, nhưng có cung cấp phương thức cần thiết để người lập trình có thể tự thêm vào project mình. Đó chính là gridView.MouseWheel.

Bắt đầu ứng dụng kỹ thuật này, thực hiện tạo mới một project (hoặc có thể sử dụng project trong bài trước). Ở đây tui sẽ lấy project bài trước, với các control như GridControl, button và class GridViewEdit.

MouseWheel-in-GridControl-DevExpress-C#

Trong class GridViewEdit.cs, tui sẽ thêm một hàm xử lý khi cuộn con lăn đó là void GridView_MouseWheel

private void GridView_MouseWheel(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if ((sender as GridView).IsEditing)
      {
        (sender as GridView).CloseEditor();
        (sender as GridView).UpdateCurrentRow();
      }
    }

Trong đó, GridView.CloseEditor()GridView.UpdateCurrentRow() sẽ đảm nhiệm vai trò là kết thúc việc chỉnh sửa dữ liệu trên lưới, nó tương đương với việc cập nhật dữ liệu ô sau đó nhấn enter. 

Lưu ý: là 2 cái thằng này nó ăn nhậu với nhau, nên chúng ta phải ngoắc đó đi cùng nhau. Tại sao thì cái này mình cũng không rõ, chắc do nhậu hợp cạ nên nhà sản xuất cũng không muốn "Lưỡng long hợp thể" chúng nó.

Như vậy là đã xong, quay trở lại hàm dựng của class GridViewEdit, chúng ta móc cái hàm này vào sự kiện MouseWheel của girdView

public GridViewEdit(GridView grid)
    {
      ...
      grid.MouseWheel += GridView_MouseWheel;
      ...
    }

Như vậy là đã hoàn tất, khi muốn xài, chỉ cần sử dụng dòng code GridViewEdit grid = new GridViewEdit(gridView1); là mọi thứ sẽ được an bài.

Download Source

HAPPY CODING ! ^^

Tags: gridview

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

C# - DevExpress - GridView - Cuộn grid khi lăn chuột
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 14122 16:28:05, 14/01/2018DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.