NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tạo hiệu ứng transition hiển thị cài đặt nâng cao

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tạo hiệu ứng transition hiển thị cài đặt nâng cao
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2911 09:41:06, 09/09/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn các cách tạo hiệu ứng Transition khi bấm vào button hiển thị cài đặt nâng cao sử dụng Transition manager devexpress c#.

[DEVEXPRESS] Effect Transition show Advance Setting

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng C#:

transition_setting

Ở hình demo trên các bạn thấy khi mình bấm vào Button Advance setting thì nó sẽ ẩn Panelcontrol1 đi và hiển thị Panelcontrol2 chứ Advance setting.

Hình thiết kế dưới đây giao diện form:

transition_devexpress_demo

Ở hình thiết kế các bạn thấy rõ, cách thực hiện demo trên mình chỉ cần hide và show kèm theo sử dụng Effect Transition Control của Devexpress.

Full source code demo C# Transition Devexpress:

using DevExpress.Utils.Animation;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace transitionAdavanceSetting
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    Transition transition1 = new Transition();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      panelControl2.Dock = DockStyle.Fill;
      panelControl2.Visible = false;
      panelControl1.Controls.Add(panelControl2);

      transition1.Control = panelControl1;
      transitionManager1.Transitions.Add(transition1);
      Transitions trType = Transitions.SlideFade;
      transitionManager1.Transitions[panelControl1].TransitionType = CreateTransitionInstance(trType);
    }

    BaseTransition CreateTransitionInstance(Transitions transitionType)
    {
      switch (transitionType)
      {
        case Transitions.Dissolve: return new DissolveTransition();
        case Transitions.Fade: return new FadeTransition();
        case Transitions.Shape: return new ShapeTransition();
        case Transitions.Clock: return new ClockTransition();
        case Transitions.SlideFade: return new SlideFadeTransition();
        case Transitions.Cover: return new CoverTransition();
        case Transitions.Comb: return new CombTransition();
        default: return new FadeTransition();
      }
    }

    private void btn_advance_setting_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureEdit1.Visible = btn_start.Visible = btn_advance_setting.Visible = false;
      ((SlideFadeTransition)transitionManager1.Transitions[panelControl1].TransitionType).Parameters.EffectOptions = PushEffectOptions.FromRight;
      transitionManager1.StartTransition(panelControl1);
      groupControl1.Text = "Advance Setting";

      try
      {
        panelControl2.Visible = !panelControl2.Visible;
      }
      finally
      {
        transitionManager1.EndTransition();
      }
    }

    private void btn_basic_setting_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ((SlideFadeTransition)transitionManager1.Transitions[panelControl1].TransitionType).Parameters.EffectOptions = PushEffectOptions.FromLeft;
      groupControl1.Text = "Basic Setting";
      transitionManager1.StartTransition(panelControl1);
      try
      {
        panelControl2.Visible = !panelControl2.Visible;
      }
      finally
      {
        transitionManager1.EndTransition();
      }
      pictureEdit1.Visible = btn_start.Visible = btn_advance_setting.Visible = true;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: advance setting effect c#transitionmanager devexpress c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tạo hiệu ứng transition hiển thị cài đặt nâng cao
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2911 09:41:06, 09/09/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.