NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn load Json DataSource vào GridView

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn load Json DataSource vào GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4507 19:46:07, 13/05/2022DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách load dữ liệu Json Datasource vào GridView trên Devexpress Winform C#.

[DEVEXPRESS] Load data from json datasource to Gridview C#

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng:

json_datasource_gridview_devexpress

Ở bài viết, này các bạn có đọc dữ liệu json từ file hoặc request từ web API.

Full source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using DevExpress.DataAccess.Json;

namespace JsonBinddingGridView
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      
    }

    protected override void OnShown(EventArgs e)
    {
      base.OnShown(e);
      // 1. Get json from file
      var jsonDataSource = new JsonDataSource();
      Uri fileUri = new Uri("data.json", UriKind.RelativeOrAbsolute);
      jsonDataSource.JsonSource = new UriJsonSource(fileUri);

      // 2. Get json from API Website
      //var jsonDataSource = new JsonDataSource();    
      //jsonDataSource.JsonSource = new UriJsonSource(
      //  new Uri("https://raw.githubusercontent.com/dinhtona/api-mssql-dapper/main/db.json"));

      jsonDataSource.Fill();
      gridControl1.DataSource = jsonDataSource;
    }
  }
}

Ở đoạn code trên các bạn có thể bỏ comment số 2, để chạy test load từ web API nhé.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn load Json DataSource vào GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4507 19:46:07, 13/05/2022DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.