[DEVEXPRESS] Hướng dẫn load Json DataSource vào GridView

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn load Json DataSource vào GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1704 19:46:07, 13/05/2022DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách load dữ liệu Json Datasource vào GridView trên Devexpress Winform C#.

[DEVEXPRESS] Load data from json datasource to Gridview C#

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng:

json_datasource_gridview_devexpress

Ở bài viết, này các bạn có đọc dữ liệu json từ file hoặc request từ web API.

Full source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using DevExpress.DataAccess.Json;

namespace JsonBinddingGridView
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      
    }

    protected override void OnShown(EventArgs e)
    {
      base.OnShown(e);
      // 1. Get json from file
      var jsonDataSource = new JsonDataSource();
      Uri fileUri = new Uri("data.json", UriKind.RelativeOrAbsolute);
      jsonDataSource.JsonSource = new UriJsonSource(fileUri);

      // 2. Get json from API Website
      //var jsonDataSource = new JsonDataSource();    
      //jsonDataSource.JsonSource = new UriJsonSource(
      //  new Uri("https://raw.githubusercontent.com/dinhtona/api-mssql-dapper/main/db.json"));

      jsonDataSource.Fill();
      gridControl1.DataSource = jsonDataSource;
    }
  }
}

Ở đoạn code trên các bạn có thể bỏ comment số 2, để chạy test load từ web API nhé.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: json datasource gridview c#json datasource c#json

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn load Json DataSource vào GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1704 19:46:07, 13/05/2022DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.