NEWS

[DEVEXPRESS] Tutorial Hide and Show TextBox Password C#

[DEVEXPRESS] Tutorial Hide and Show TextBox Password C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1302 09:36:47, 31/10/2022DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách ẩn và hiển thị mật khẩu trên TextBox Devexpress C#.

[DEVEXPRESS] Tutorial Hide and Show Password Textbox C#

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng:

hide_show_password

Các bước thực hiện các bạn có thể theo dõi ở video step by step:

Ở project này, chúng ta sẻ sử dụng control ButtonEdit trên Devexpress ra để sử dụng:

Và chúng ta viết sự kiện ở Event Button_Press.

Hai tấm hình icon để hiển thị password, các bạn có thể sử dụng ImageCollection để đưa chúng vào từ thư viện hình ảnh Devexpress.

Full source code C#:

namespace WindowsFormsApp1
{
  public partial class XtraForm2 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public XtraForm2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void buttonEdit1_ButtonPressed(object sender, DevExpress.XtraEditors.Controls.ButtonPressedEventArgs e)
    {
      var tagAction = buttonEdit1.Tag.ToString();
      if (tagAction == "hide")
      {
        buttonEdit1.Properties.Buttons[0].ImageOptions.Image = imageCollection1.Images[1]; // image hide
        buttonEdit1.Tag = "show";
        buttonEdit1.Properties.UseSystemPasswordChar = false;
      }
      else {
        buttonEdit1.Properties.Buttons[0].ImageOptions.Image = imageCollection1.Images[0]; // image show
        buttonEdit1.Tag = "hide";
        buttonEdit1.Properties.UseSystemPasswordChar = true;
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: hide and show password text box c#hide password c#show password c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Tutorial Hide and Show TextBox Password C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1302 09:36:47, 31/10/2022DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.