[C#] Hướng dẫn tạo màn hình chờ Splash Screen Like Microsoft Office

[C#] Hướng dẫn tạo màn hình chờ Splash Screen Like Microsoft Office
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3943 13:26:39, 17/06/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp hướng dẫn các bạn cách tạo màn hình chờ ứng dụng Splash Screen trong lập trình C# winform.

[C#] Create Splash Screen Like MS Office

Trong lập trình ứng dụng, các bạn thường thấy mỗi lần khởi động ứng dụng đầu tiên lên, sẽ load rất chậm.

Do một số phần mềm lúc khởi động có thể load nhiều thư viện, và thực hiện nhiều kết nối kiểm tra...

Các bạn sẽ một nhiều ứng dụng sử dụng: Splash screen như Ms Office, Photoshop...

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo form màn hình chờ giống Microsoft Word.

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng sử dụng Splash Screen C#:

splash_screen_loading

Để thực hiện các bạn cần tạo hai form: 

 1. Form Splash.cs
 2. Form Form1.cs

Trong hình demo trên các bạn sẽ thấy 1 thanh chạy chạy Progressbar, mình sử dụng thư viện MetroProgressbar.dll.

Các bạn có thể download thư viện này ở source code cuối bài viết.

Source code Form Splash.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading.Tasks;
using System.Threading;

namespace Office2013StyleSplashScreen
{
  public partial class Splash : Form
  {
    public Splash()
    {
      InitializeComponent();
      tasks.Text = "Starting...";
      Thread.Sleep(1000);
      splashtime.Start();
    }

    public bool Isminimized = false;

   
    private void close_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }
  
    private void minimize_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
      Isminimized = true;
    }
    
    private void close_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      close.ForeColor = Color.Silver;
    }

    private void close_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      close.ForeColor = Color.White;
    }

    private void minimize_MouseHover(object sender, EventArgs e)
    {
      minimize.ForeColor = Color.Silver;
    }

    private void minimize_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      minimize.ForeColor = Color.White;
    }
    public void frmNewFormThread()
    {
      var frmNewForm = new Form1();
      if(Isminimized == true)
      {
        frmNewForm.WindowState = FormWindowState.Minimized;
      }
      else
      {
        frmNewForm.WindowState = FormWindowState.Maximized;
      }
      Application.Run(frmNewForm);
    }

    private void splashtime_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      splashtime.Stop();
      
      var newThread = new System.Threading.Thread(frmNewFormThread);

      newThread.SetApartmentState(System.Threading.ApartmentState.STA);
      newThread.Start();
      this.Close();
      
    }


  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

Tags: splashscreen c#splash screen csharp

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo màn hình chờ Splash Screen Like Microsoft Office
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3943 13:26:39, 17/06/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.