NEWS

[VB.NET] Viết ứng dụng chạy có tham số Arguments Params

[VB.NET] Viết ứng dụng chạy có tham số Arguments Params
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8274 10:51:35, 22/06/2017VB.NET   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết ứng dụng khởi động có sử dụng tham số Argument Parameter trong lập trình VB.NET.

Vậy ứng dụng có LOAD Application with Argument VB.NET là gì? 

Các bạn có thể khởi động CMD lên:

Ví dụ: Ứng dụng của chúng ta có tên là MyApplicaiton.exe

C:/MyApplication.exe thamso1 thamso2 thamso3 thamso..n

Thì sau khởi động tên ứng dụng có kèm tham số thì mình sẽ đọc tham số truyền vào như thế nào. Khi đọc được tham số truyền vào thì chúng ta sẽ xử lý chúng theo ý của mình.

Các bạn có thể xem Demo bên dưới: 

Chương trình phía dưới là khởi động ứng dụng theo tham số thì đọc tấm hình đó.

PARAMETER WITH VB.NET

Source code:

 Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    Dim args As String() = Environment.GetCommandLineArgs()
    'PictureBox1.Image = New Bitmap("img7.jpg")
    If args.Length > 1 Then
      PictureBox1.Image = New Bitmap(args(1))
      Label2.Text = args(1)

    End If
  End Sub

HAVE FUN :)

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Viết ứng dụng chạy có tham số Arguments Params
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8274 10:51:35, 22/06/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp