NEWS

[VB.NET] Hướng dẫn chuyển đổi qua lại các hệ số nhị phân (Bin), thập phân (Dec) và thập lục phân (Hex)

[VB.NET] Hướng dẫn chuyển đổi qua lại các hệ số nhị phân (Bin), thập phân (Dec) và thập lục phân (Hex)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17149 08:36:04, 03/08/2018VB.NET   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi qua lại giữa các hệ cơ số: nhị phân (Binary), thập phân (Decimal), thập lục phân (Hexadecimal) trong lập trình VB.NET.

1. Hệ nhị phân là gì?

Hệ nhị phân (hay hệ đếm cơ số hai) là một hệ đếm dùng hai ký tự để biểu đạt một giá trị số, bằng tổng số các lũy thừa của 2.
Như vậy, hệ nhị phân (tiếng Anh gọi là binary) là hệ đếm chỉ dùng 2 chữ số thay vì 10 chữ số như hệ thập phân, và 2 chữ số này thường là 0 và 1. Chính cái tên của nó cũng nói lên điều này: “nhị” tức là 2, “thập” tức là 10.

2. Hệ thập phân là gì?

Hệ thập phân (hệ đếm cơ số 10) là hệ đếm dùng số 10 làm cơ số. Đây là hệ đếm được sử dụng rộng rãi nhất trong các nền văn minh thời hiện đại.

3. Hệ thập lục phân là gì?

Hệ thập lục phân (hay hệ đếm cơ số 16, tiếng Anh: hexadecimal), hoặc chỉ đơn thuần gọi là thập lục, là một hệ đếm có 16 ký tự, từ 0 đến 9 và A đến F (chữ hoa và chữ thường như nhau). Hệ thống thập lục phân hiện dùng, được công ty IBM giới thiệu với thế giới điện toán vào năm 1963. Một phiên bản cũ của hệ thống này, dùng các con số từ 0 đến 9, và các con chữ A đến F, đã được sử dụng trong máy tính Bendix G-15, ra mắt năm 1956.

Giao diện demo ứng dụng VB.NET:

convert_bin_dec_hex c#

Source code convert bin, dec, hex VB.NET:

Public Class Form1
  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim Strconvert As String = TextBox1.Text
    Dim Decimals As Integer
    Dim hexadecimal As String
    Dim Binary As String
    Dim x As Integer

    ' convert Binary to Binary
    If ComboBox1.Text = "Binary" And ComboBox2.Text = "Binary" Then
      TextBox2.Text = TextBox1.Text
      ' convert Binary to Decimal
    ElseIf ComboBox1.Text = "Binary" And ComboBox2.Text = "Decimal"
      Decimals = Convert.ToInt32(Strconvert, 2)
      TextBox2.Text = Decimals.ToString
      ' convert Binary to Hexadecimal
    ElseIf ComboBox1.Text = "Binary" And ComboBox2.Text = "Hexadecimal"
      Decimals = Convert.ToInt32(Strconvert, 2)
      hexadecimal = Convert.ToString(Decimals, 16)
      TextBox2.Text = hexadecimal
      ' convert Decimal to Binary
    ElseIf ComboBox1.Text = "Decimal" And ComboBox2.Text = "Binary"
      x = Convert.ToInt32(Strconvert)
      Binary = Convert.ToString(x, 2)
      TextBox2.Text = Binary
      ' convert Decimal to Hexadecimal
    ElseIf ComboBox1.Text = "Decimal" And ComboBox2.Text = "Hexadecimal"
      x = Convert.ToInt32(Strconvert)
      hexadecimal = Convert.ToString(x, 16)
      TextBox2.Text = hexadecimal
      ' convert Hexadecimal to Binary
    ElseIf ComboBox1.Text = "Hexadecimal" And ComboBox2.Text = "Binary"
      Decimals = Convert.ToInt32(Strconvert, 16)
      Binary = Convert.ToString(Decimals, 2)
      TextBox2.Text = Binary
      ' convert Hexadecimal to Decimal
    ElseIf ComboBox1.Text = "Hexadecimal" And ComboBox2.Text = "Decimal"
      Decimals = Convert.ToInt32(Strconvert, 16)
      TextBox2.Text = Decimals.ToString
    Else
      If ComboBox1.Text = "Select Format" Or ComboBox2.Text = "Select Format" Or ComboBox1.Text = "" Or ComboBox2.Text = "" Then
        MsgBox("Please Insert Select type to convert")
      End If
    End If
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    ' Add items into ComboBox1
    ComboBox1.Items.Add("Binary")
    ComboBox1.Items.Add("Decimal")
    ComboBox1.Items.Add("Hexadecimal")
    ' Add items into ComboBox1
    ComboBox2.Items.Add("Binary")
    ComboBox2.Items.Add("Decimal")
    ComboBox2.Items.Add("Hexadecimal")
    ' Add Text into ComboBox1
    ComboBox1.Text = "Select Format"
    ' Add Text into ComboBox1
    ComboBox2.Text = "Select Format"
  End Sub
End Class

HAPPY CODING heart

Tags: mã hóa

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Hướng dẫn chuyển đổi qua lại các hệ số nhị phân (Bin), thập phân (Dec) và thập lục phân (Hex)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17149 08:36:04, 03/08/2018VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp