NEWS

Viết ứng dụng tìm đường đi sử dụng Google Map, và tích hợp Google Chrome trong VB.NET

Viết ứng dụng tìm đường đi sử dụng Google Map, và tích hợp Google Chrome trong VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17858 09:46:22, 11/11/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng cơ bản, để tìm đường đi từ điểm bắt đầu cho đến điểm kết thúc. Để sử dụng được Google Map trong VB.NET nói riêng và bộ Visual Studio nói chung các bạn phải có một toolbox browser hiện đại hơn, mặc định WebBrowser trong toolbox của bộ visual studio đang sử dụng thư viện của trình duyệt Internet Explorer, hiện giờ trình duyệt này không còn tương thích với một số ứng dụng ví dụ như: Google map không chạy được trên WebBrowser này.

Giao diện ứng dụng như hình bên dưới:

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp google chrome vào toolbox để sử dụng:

Đầu tiên các bạn click vào đây để tải thư viện Google Chrome , Sau khi cài về các bạn tiến hành imports thư viện WebKitBrowser.dll. trong file các bạn vừa download. Tại Toolbox => right click chọn choose Items, trong tab .NET Framework Components các bạn chọn browse để chọn file webkitbrowser, sau khi chọn xong bạn sẽ có thể một công cụ mới tên là WebkitBrowser.

- Để tìm đường trong google map: như ví dụ ở hình bên trên mình sẽ có được url của google map như sau:

http://google.com/maps/dir/ngã+tư+hàng+xanh/ngã+tư+thủ+đức

Rất đơn giản, ta sẽ sử dụng hàm Replace trong Vb.net để thay thể khoảng trắng bằng ký tự (+). 

Đầu tiên các bạn imports thư viện System.text vào: 

Imports System.Text

Viết code cho sự kiện khi click vào nút Search:

Private Sub btnSearch_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnSearch.Click
    Dim start As String = txtStart.Text
    Dim ends As String = txtEnd.Text
    Dim strStart As String = start.Replace(" ", "+")
    Dim strEnd As String = ends.Replace(" ", "+")
    Try
      Dim queryAddress As New StringBuilder
      queryAddress.Append("http://maps.google.com/maps/dir/")
      queryAddress.Append(strStart & "/" & strEnd)
      WebKitBrowser1.Navigate(queryAddress.ToString)

    Catch ex As Exception
      MessageBox.Show("")
    End Try
  End Sub

Chúc các bạn thành công. Hãy share và like để ủng hộ nhóm.

DOWNLOAD GOOGLEMAP WITH VB.NET

Tags: google map

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Viết ứng dụng tìm đường đi sử dụng Google Map, và tích hợp Google Chrome trong VB.NET
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17858 09:46:22, 11/11/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp