NEWS

Giải mã chuỗi được mã hóa bằng thuật toán Md5, Sha1, Sha256, Sha512

Giải mã chuỗi được mã hóa bằng thuật toán Md5, Sha1, Sha256, Sha512
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 54444 15:49:00, 20/01/2017VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách Giải mã chuỗi đã được mã hóa bằng thuật toán MD5, Sha1, Sha256, Sha512...

Nhiều bạn không biết, thường đặt câu hỏi, các thuật toán mã hóa trên đều được mã hóa một chiều, tức là không có thể dịch ngược lại.

Nhưng tại sao lại có thể giải mã được.

+ Đúng là những thuật toán trên đều được mã hóa một chiều, nên chúng ta không thể giải mã được.

Chính vì thế, chúng ta sẽ xây dựng bộ từ điển cho chúng bằng cách lưu trong cơ sở dữ liệu.

* Giao diện chương trình giải mã:

giải mã md5, sha1 bằng vb.net, csharp

Ví dụ: Ta có bản từ điển md5 như bên dưới

a => 0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661

b => e9d71f5ee7c92d6dc9e92ffdad17b8bd49418f98

laptrinhvb.net => d2427fd96f1690da5fba854a013a9e6a

admin => 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3

Khi chúng ta có được bảng cơ sỡ dữ liệu, ta có thể sử dụng nó để truy vấn kết quả.

- Các bạn có thể tự xây dựng bộ từ điển mã hóa cho riêng mình.

Trên mạng, hiện nay có rất nhiều trang web hỗ trợ giải mã các thuật toán trên, họ đã xây dựng cho chúng ta bộ từ điển để chúng ta có thể tra cứu.

Thông thường, thì khi chúng ta, cần tìm một chuỗi mã hóa thì trên web đều bắt chúng ta nhập captcha để chúng ddos.

- Hôm nay, mình xin giới thiệu trang web Md5 encrypt and Decrypt, đã cung cấp cho chúng ta truy vấn bằng cách sử dụng qua API của nó cung cấp.

Các bước thực hiện giải mã một chuỗi:

+ Đầu tiên: Các bạn vào đường dẫn sau để đăng ký API.

+ Sau khi đăng ký, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một token để sử dụng truy vấn dữ liệu thông qua địa chỉ email mình đã đăng ký

- Cú pháp để giải mã:

$hash = "5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99";
$hash_type = "md5";
$email = "exemple@test.com";
$code = "0123456789";
$reponse = file_get_contents("http://md5decrypt.net/Api/api.php?hash=".$hash."&hash_type=".$hash_type."&email=".$email."&code=".$code);
echo $reponse;

Source code chương trình Demo:

Public Class Form1
  Private Sub btnDecrypt_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnDecrypt.Click
    Dim email As String = "hoangtunho2015@gmail.com"
    Dim token As String = "499a6997b538e3c9"
    Dim hash As String = txtInput.Text
    Dim hashType As String = cboType.Text

    Dim url As String = "http://md5decrypt.net/Api/api.php?hash=" & hash & "&hash_type=" & hashType & "&email=" & email & "&code=" & token
    WebBrowser1.Navigate(url)

  End Sub

End Class

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã chuỗi được mã hóa bằng thuật toán Md5, Sha1, Sha256, Sha512
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 54444 15:49:00, 20/01/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp