NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tích hợp Popup Menu vào Gallery Control C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tích hợp Popup Menu vào Gallery Control C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5974 08:22:33, 17/01/2019DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục nói về component Gallery Control trên Devexpress C#.

Ở bài trước mình đã có hướng dẫn các bạn cách tạo bàn trong Gallery Control.

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp Popup Menu vào trong từng Item của Gallery Control.

Khi bấm chuột phải thì hiện menu popup, hiển thị lên các chức năng cho từng item như: Thanh toán, chuyển bàn, gộp bàn...

Giao diện demo Popup Menu in Gallery Control Devexpress C#:

pop_menu_devexpress

Đầu tiên, các bạn tạo một biến cục bộ item:

 GalleryItem item = null;

Tiếp theo sẽ viết sự kiện load item vào khi popup mở ra

private void popupMenu1_Popup(object sender, EventArgs e)
{
      Point point = galleryControl.PointToClient(Control.MousePosition);
      RibbonHitInfo hitInfo = galleryControl.CalcHitInfo(point);
      if (hitInfo.InGalleryItem || hitInfo.HitTest == RibbonHitTest.GalleryImage)
        item = hitInfo.GalleryItem;
}

Và đóng Item lại khi popup close

private void popupMenu1_CloseUp(object sender, EventArgs e)
    {
      item = null;
    }

Cuối cùng, là chúng ta lấy ID của từng bàn qua nút thanh toán.

private void barButtonItem1_ItemClick(object sender, DevExpress.XtraBars.ItemClickEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show(item.Value.ToString());
    }

HAVE FUN :)

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn tích hợp Popup Menu vào Gallery Control C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5974 08:22:33, 17/01/2019DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.