[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Merge Form Ribbon Menu và Status Bar khi in Report C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Merge Form Ribbon Menu và Status Bar khi in Report C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4822 14:37:47, 10/02/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các Merge Form Ribbon Menu và Status Bar trong Winform Devexpress C#.

Trong bài này, mình sẽ demo qua ứng dụng tạo report Devexpress.

Khi bấm vào nút tạo Report thì sẽ hiện form report, và gộp các control lại với nhau, các bạn có thể xem hình bên dưới:

merge_ribbon_form

Và dưới đây là kết quả khi chúng ta merge vào:

merge_report_status_bar

Các bạn có thể xem Video Demo:

Đầu tiên, các bạn cần set thuộc tính property cho Ribbon Control như hình bên dưới:

merge_form

Source code Merge Ribbon Form Devexpress C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using DevExpress.XtraBars;
using DevExpress.XtraReports.UI;
using DevExpress.XtraBars.Ribbon;

namespace SideBySideReport
{
  public partial class RibbonForm1 : DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonForm
  {
    public RibbonForm1()
    {
      InitializeComponent();
      this.IsMdiContainer = true;
    }

    private void barButtonItem1_ItemClick(object sender, ItemClickEventArgs e)
    {
      var frm_print_preview = new ReportsPrintPreview();
      frm_print_preview.MdiParent = this;
      frm_print_preview.Show();
     
    }

    private void ribbon_Merge(object sender, DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonMergeEventArgs e)
    {
      ribbon.SelectedPage = ribbon.MergedCategories[0].Pages[0];

      RibbonControl parentRRibbon = sender as RibbonControl;
      RibbonControl childRibbon = e.MergedChild;
      parentRRibbon.StatusBar.MergeStatusBar(childRibbon.StatusBar);
    }

    private void ribbon_UnMerge(object sender, RibbonMergeEventArgs e)
    {
      RibbonControl parentRRibbon = sender as RibbonControl;
      parentRRibbon.StatusBar.UnMergeStatusBar();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: merge ribbon form devexpress c#ribbon form devexpress c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Merge Form Ribbon Menu và Status Bar khi in Report C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4822 14:37:47, 10/02/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.