NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng thuộc tính Context Buttons trên PictureEdit C#

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng thuộc tính Context Buttons trên PictureEdit C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5873 10:08:36, 22/10/2019DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng thuộc tính Context Buttons rất hay trong Picture Edit của Devexpress C#.

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng thuộc tính Context Buttons trên PictureEdit C#

Context Buttons trong Devexpress có ở các panel, các bạn cũng có thể sử dụng giống như bài demo mình làm về Picture Edit.

Vậy Context Buttons là gì?

Khi các bạn hover chuột vào hình ảnh PictureEdit, thì sẽ hiển thị lên các thông tin của hình ảnh hoặc chúng ta có thể viết thêm vào một số button để chỉnh sửa hình ảnh.

Dưới đây là Giao diện demo ứng dụng sử dụng Context Buttons trong PictureEdit Devexpress C#:

context_buttons_devexpress_demo

- Các bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh dễ dàng khi sử dụng ContextButtons, như project photoviewer của mình.

 

anh_thao_nho
Anh Thảo Nhỏ

 

Để sử dụng, từ thuộc tính của PictureEdit các bạn chọn thuộc tính ContextButtons và xuất hiện cửa sổ Design như hình bên dưới:

context_button_1

Và dưới đây là giao diện Design của Context Buttons:

context_button_2

Ở giao diện hình trên, các bạn có thể chỉnh layout của từng button theo từng vị trí mình mong muốn hiển thị.

Hướng dẫn bắt kiện khi click hay thay đổi giá trị của các Context Buttons trong PictureEdit.

Ở trong bài này, chúng ta sẽ sử dụng hai thuộc tính để bắt sự kiện đó là: click và valuechanged.

1. ContextButtonValueChanged

2. ContextButtonClick

Full source code demo Context Buttons PictureEdit Devexpress C#:

using DevExpress.Utils;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace PIctureEdit
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void pictureEdit1_Properties_ContextButtonClick(object sender, DevExpress.Utils.ContextItemClickEventArgs e)
    {
      switch (e.Item.Name)
      {
        case "btn_them":
          lbl_status.Text = "Bạn mới click vào button thêm";
          break;
        case "btn_close":
          lbl_status.Text = "Bạn mới click vào button đóng";
          break;

        default:
          break;
      }
    }

    private void pictureEdit1_Properties_ContextButtonValueChanged(object sender, DevExpress.Utils.ContextButtonValueEventArgs e)
    {
      if (e.Item.Name == "track_zoom")
      {
        int value = ((TrackBarContextButton)e.Item).Value;

        lbl_status.Text = "Changed Value Track Zoom: " + value;


      }
      else if (e.Item.Name == "rating")
      {
        decimal value = ((RatingContextButton)e.Item).Rating;

        lbl_status.Text = "Rating Value: " + value;
      }
      else if (e.Item.Name == "chk_select")
      {
        bool value = ((CheckContextButton)e.Item).Checked;

        lbl_status.Text = "Selected Picture: " + value;
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

 

Download source

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng thuộc tính Context Buttons trên PictureEdit C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5873 10:08:36, 22/10/2019DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.