NEWS

[VB.NET] Lập trình tự động đăng bài viết lên diễn đàn Xenforo

[VB.NET] Lập trình tự động đăng bài viết lên diễn đàn Xenforo
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12221 20:06:54, 10/03/2017VB.NET   In bài viết

Bài viết này, mình xin tiếp tục hướng dẫn các bạn cách lập trình ứng dụng tự động đăng bài lên các diễn đàn forum của Xenforo.

Nếu là bạn Seoer, các bạn thường xuyên viết bài để rồi đi đăng lên các diễn đàn, để trỏ backlink về website của mình. Nếu chúng ta, post 1-3 diễn đàn thì không sao. Nhưng nếu chúng ta có khoảng 20-50 diễn đàn, và seo cho nhiều website thì công việc đó, sẽ làm cho các bạn tốn rất nhiều thời gian và đặc biệt là tốn công nữa.

Đăng tin tự động lên diễn đàn xenforo

+ Cách mình post tin lên diễn dàn:

Để đăng được tin lên diễn đàn các bạn cần có tài khoản của diễn dàn để đăng tin.

1. Tên đăng nhập và mật khẩu của forum xenforo cần post.

2. Link đường dẫn login vào trang đăng nhập.

3. Đường dẫn vào category (chuyên mục của bài viết) nếu các bạn muốn đăng tin tự động vào chuyên mục nào thì mình dẫn đường dẫn vào link chuyên mục đó.

+ Cơ chế đăng tin trên forum: 

- Đầu tiên mình sẽ login vào đường dẫn của trang đăng nhập vào diễn đàn.

- Sau đó, mình cho chương trình tự động quét ID của ô username và password, để cho ứng dụng tự động điền vào, và click vào nút đăng nhập.

- Tiếp đến, mình sẽ cho chương trình trỏ đường dẫn vào chuyên mục cần post (create thead).

- Ứng dụng, tiếp tục điền thông tin tiêu đề và nội dung bài viết vào ID element của forum.

Lưu ý: để đăng tin lên forum xenforo các bạn cần convert source code HTML của bạn sang Code BBcode. Nếu các bạn post dưới dạng HTML sẽ bị lỗi, Xenforo sẽ không nhận dạng được.

Dưới đây là đoạn function post to xenforo được viết bằng ngôn ngữ lập trình VB.NET. Nếu các bạn nào đang viết bằng  C#, thì có thể convert qua để sử dụng.

Public Function post_to_xenforo(linklogin As String, username As String, password As String, tieude As String, noidung As String, linkpost As String) As String

    'Dim web As New WebBrowser
    WebBrowser2.Navigate(linklogin)
    WaitForPageLoad()
    'get link hien tai 
    'Dim linkhientai As String = WebBrowser1.Url.AbsoluteUri.ToString
    Dim element = WebBrowser2.Document.GetElementById("ctrl_pageLogin_login")
    If element IsNot Nothing Then
      WebBrowser2.Document.GetElementById("ctrl_pageLogin_login").SetAttribute("value", username)
      WebBrowser2.Document.GetElementById("ctrl_pageLogin_password").SetAttribute("value", password)
      WebBrowser2.Document.GetElementById("ctrl_pageLogin_remember").SetAttribute("checked", "checked")

      SignInButton("value", "Đăng nhập")
      SignInButton("value", "Log in")

      WaitForPageLoad()
    End If

    If pageready = False Then
      WebBrowser2.Navigate(linkpost)
    End If
    WaitForPageLoad()
    WebBrowser2.Document.GetElementById("ctrl_title_thread_create").SetAttribute("value", tieude)

    WebBrowser2.Document.GetElementById("ctrl_message").SetAttribute("value", noidung)
    SignInButton("value", "Đăng chủ đề")
    SignInButton("value", "Create Thread")

    Return WebBrowser2.Url.AbsoluteUri.ToString()
  End Function

Vì mình, không có nhiều thời gian viết bài, nên chỉ đăng source code lên. Bạn nào không hiểu có thể để lại nhận xét bên dưới, khi nào mình online sẽ hỗ trợ.

HAVE FUN!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Lập trình tự động đăng bài viết lên diễn đàn Xenforo
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12221 20:06:54, 10/03/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp