NEWS

Chụp màn hình với VB.NET

Chụp màn hình với VB.NET
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 11860 21:36:26, 04/11/2015VB.NET   In bài viết

Bài viết này mình hướng dẫn các bạn cách viết ứng dụng nhỏ với chức năng chụp màn hình rất đơn giản với lại giúp cho các bạn làm quen với các thư viện Draw, Graphics...

Trước tiên các bạn thiết kế form như sau nha.

Chụp màn hình với VB.NET

- Ở đây mình nói thêm công cụ TrackBar này nha, cái này chủ yếu để làm mờ đi cái form khi chụp màn hình không thấy thui chứ cũng chẳng có gì đặc biệt, hướng phát triển là các bạn có thể viết dưới dạng phím tắt và ẩn form đi lúc đó sẽ hoàn chỉnh hơn, thì ở bài viết này mình viết thế này dễ cho các bạn hình dung.

- Bây giờ ta cần xử lý nút "Chụp" và nút "Lưu" như sau.

+ Bạn code cho mình đoạn này vào nút "chụp"

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim bounds As Rectangle
    Dim screenshot As System.Drawing.Bitmap
    Dim graph As Graphics
    bounds = Screen.PrimaryScreen.Bounds
    screenshot = New System.Drawing.Bitmap(bounds.Width, bounds.Height, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppRgb)
    graph = Graphics.FromImage(screenshot)
    graph.CopyFromScreen(bounds.X, bounds.Y, 0, 0, bounds.Size, CopyPixelOperation.SourceCopy)
    PictureBox1.Image = screenshot
End Sub

- Tiếp theo bạn code đoạn này cho nút Lưu. Bạn lưu ý phải kéo công cụ SaveFileDialog để sử dụng cho nút này nha.

 Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    SaveFileDialog1.Filter = "File images |*.bmp"
    SaveFileDialog1.FileName = "File Name"
    If SaveFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      PictureBox1.Image.Save(SaveFileDialog1.FileName)
    End If
End Sub

- Tại sự kiện TrackBar Scroll bạn viết như sau, đoạn này chủ yếu để làm mờ form.

Private Sub TrackBar1_Scroll(sender As Object, e As EventArgs) Handles TrackBar1.Scroll
    Me.Opacity = TrackBar1.Value / 100
End Sub

Demo

Download Project

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chụp màn hình với VB.NET
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 11860 21:36:26, 04/11/2015VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp