NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Save và Restore layout trong grid control

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Save và Restore layout trong grid control
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9654 11:04:56, 18/09/2017DEVEXPRESS   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lưu và resotre layout trong gridcontrol của Devexpress.

- Khi các bạn thiết kế giao diện ứng dụng thì các bạn sẽ sắp xếp các column theo yêu cầu của người dùng đặt phần mềm, tuy nhiên nếu phần mềm có nhiều người sử dụng. 

Và mỗi người một sắp xếp các cột trên gridview khác nhau. Vì vậy, chúng ta cần lưu layout lại theo nhu cầu của người sử dụng.

Các bạn có thể tham khảo video demo của Devexpress cung cấp:

Source code: 

Bước 1: Tạo đường dẫn lưu file layout.xml

 Dim fileName As String = $"{Application.StartupPath}{strTenDangNhap}_layout.xml"

Bước 2: Viết sự kiện cho nút lưu layout

Private Sub FRM_NHAPLIEU_WORKCENTER_FormClosing(sender As Object, e As FormClosingEventArgs) Handles MyBase.FormClosing
    dgv_nhaplieu_wc.MainView.SaveLayoutToXml(fileName)
End Sub

Bước 3: Load layout, viết cho sự kiện form load

dgv_nhaplieu_wc.ForceInitialize()
    ' Restore the previously saved layout
    If (File.Exists(fileName)) Then
      dgv_nhaplieu_wc.MainView.RestoreLayoutFromXml(fileName)
 End If

HAVE FUN :)

Tags: griview

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn Save và Restore layout trong grid control
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9654 11:04:56, 18/09/2017DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.