NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Color Mixer để thay đổi giao diện winform

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Color Mixer để thay đổi giao diện winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7993 08:59:40, 25/06/2018DEVEXPRESS   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi giao diện màu sắc của winform Devexpress sử dụng Color Mixer. Trong bài viết trước, mình đã có bài viết hướng dẫn các bạn cách thay đổi giao diện sử dụng công cụ Look and Feel.

Các bạn có thể tham khảo bài viết ở đây: 

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn thay đổi giao diện sử dụng Look and Feel C#

Dưới đây, mình sẽ bật giao diện Dialog Color Mixer để lấy màu sắc.

Dưới đây là hình ảnh demo ứng dụng:

change color theme devexpress

 

Trong bài viết, mình cấu hình sử dụng 2 biến: color1 và color2 để lưu lại cấu hình giao diện của winform

Source code lập trình C#:

using DevExpress.Skins;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace DXApplication1
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      defaultLookAndFeel1.LookAndFeel.SetSkinMaskColors(Color.FromArgb(Properties.Settings.Default.color1), Color.FromArgb(Properties.Settings.Default.color2));
    }

    private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using (DevExpress.XtraEditors.ColorWheel.ColorWheelForm f = new DevExpress.XtraEditors.ColorWheel.ColorWheelForm())
      {

        f.ShowDialog(this);

      }
      Skin skin = CommonSkins.GetSkin(DevExpress.LookAndFeel.UserLookAndFeel.Default.ActiveLookAndFeel);
      Properties.Settings.Default.color1 = skin.MaskColor.ToArgb();
      Properties.Settings.Default.color2 = skin.MaskColor2.ToArgb();
      Properties.Settings.Default.Save();
    }
  }
}

HAVE FUN :) 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Color Mixer để thay đổi giao diện winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7993 08:59:40, 25/06/2018DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.