Bài viết mới

[C#] Hướng dẫn sử dụng delegate để truyền dữ liệu giữa 2 form

[C#] Hướng dẫn sử dụng delegate để truyền dữ liệu giữa 2 form
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 604 19:27:06, 03/06/2017CSHARP   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng Delegate trong C# để truyền dữ liệu qua lại giữa hai form với nhau. Ngoài ra các bạn có thể dùng từ khòa Static để truyền dữ liệu giữa các class.

C# HƯỚNG DẪN TRUYỀN DỮ LIỆU GIỮA 2 FORM

Nhưng trong bài viết này, mình sử dụng Delegate C#

Giao diện demo ứng dụng:

truyen du lieu 2 form csharp

Source code Form 1:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DelegateDemo
{
  public delegate void SendMessage(String value);
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Ta tạo một delegate để tham chiếu
      // Tiếp theo ta tạo một phương thức dùng để set giá trị cho textbox form chính
      // Ta tạo thêm một form mới
      Form2 f2 = new Form2(SetValue);
      // Ta truyền hàm SetValue qua form 2, và form 2 khi nhấn nút button bên đó sẽ gọi lại phương thức SetValue bên này
      f2.ShowDialog();
    }
    private void SetValue(String value)
    {
      this.textBox1.Text = value;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

Source code cho form 2:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace DelegateDemo
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    // Bên form 2 ta tạo thêm một delegate dùng để truyền hàm delegate bên form chính qua
    public SendMessage send;
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }
    // Tạo một phương thức khởi tạo mới
    public Form2(SendMessage sender)
    {
      // Phương thức khởi tạo này ta sẽ gọi ở bên form 1
      InitializeComponent();
      this.send = sender;
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Tại sự kiện nhấn nút button bên form 2, ta sẽ gọi lại hàm delegate
      this.send(this.textBox1.Text);
      // ta gọi như trên để gọi làm hàm bên form 1, và truyền giá trí this.txtBox1.Text qua form 1
    }

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

Các bạn có thể thiết kế 2 form như giao diện bên trên vào copy 2 đoạn code này vào 2 form rồi chạy ứng dụng.

Chúc các bạn thành công!

[C#] Hướng dẫn sử dụng delegate để truyền dữ liệu giữa 2 form
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 604 19:27:06, 03/06/2017CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀN XẾP GỌN THÔNG MINH 4 IN 1

bàn xếp gọn thông minh 4 in 1

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản
.