Bài viết mới

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng ẩn và hiện Taskbar Windows

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng ẩn và hiện Taskbar Windows
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 513 20:45:06, 02/03/2018CSHARP   In bài viết

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng đơn giản là: ẩn và hiện Taskbar của Window bằng C#.

[C#] HOW TO HIDE AND SHOW TASKBAR WINDOWS

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng bằng C#:

Tutorial hide and show taskbar c#

Đầu tiên, các bạn tạo một file class với tên Taskbar.cs với nội dung như sau:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace HideTaskBar
{
  class Taskbar
  {
    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int FindWindow(string className, string windowText);

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int ShowWindow(int hwnd, int command);

    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern int FindWindowEx(int parentHandle, int childAfter, string className, int windowTitle);

    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int GetDesktopWindow();

    private const int SW_HIDE = 0;
    private const int SW_SHOW = 1;

    protected static int Handle
    {
      get
      {
        return FindWindow("Shell_TrayWnd", "");
      }
    }

    protected static int HandleOfStartButton
    {
      get
      {
        int handleOfDesktop = GetDesktopWindow();
        int handleOfStartButton = FindWindowEx(handleOfDesktop, 0, "button", 0);
        return handleOfStartButton;
      }
    }

    private Taskbar()
    {
      // hide ctor
    }

    public static void Show()
    {
      ShowWindow(Handle, SW_SHOW);
      ShowWindow(HandleOfStartButton, SW_SHOW);
    }

    public static void Hide()
    {
      ShowWindow(Handle, SW_HIDE);
      ShowWindow(HandleOfStartButton, SW_HIDE);
    }
  }
}

- Tiếp đến, chúng ta sẽ tạo một form với 2 button:

+ Một button Hide

+ Một button Show

Source code cho Form1:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace HideTaskBar
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Taskbar.Hide();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Taskbar.Show();
    }
  }
}

Vậy là xong, rất đơn giản phải không các bạn.

Chúc các bạn thành công!

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng ẩn và hiện Taskbar Windows
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 513 20:45:06, 02/03/2018CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.