Bài viết mới

[C#] Hàm chuyển tiếng việt có dấu sang không dấu lập trình C#

[C#] Hàm chuyển tiếng việt có dấu sang không dấu lập trình C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 885 19:04:36, 19/04/2017CSHARP   In bài viết

Hôm nay, mình chia sẽ cho các bạn hàm chuyển tiếng việt có dấu sang tiếng việt không dấu trong lập trình C#. Để chuyển tiếng việt có dấu thành không dấu mình sẽ dùng hàm replace các ký tự có dấu tiếng việt thành không dấu.

Ví dụ: 

á, à, ả, ã, ạ => a

Á, À, Ả, Ã, Ạ => A

ê, ế, ề, ệ => e

Ê, Ế, Ế, Ệ => E

ư, ứ, ừ, ữ, ử, ự => u

....

[C#] Hàm chuyển tiếng việt có dấu sang không dấu lập trình C#

Dưới đây là giao diện demo của ứng dụng:

chuyen tieng viet co dau sang khong dau c#

Source code C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace RemoveUnicode
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private static readonly string[] VietnameseSigns = new string[]

  {

    "aAeEoOuUiIdDyY",

    "áàạảãâấầậẩẫăắằặẳẵ",

    "ÁÀẠẢÃÂẤẦẬẨẪĂẮẰẶẲẴ",

    "éèẹẻẽêếềệểễ",

    "ÉÈẸẺẼÊẾỀỆỂỄ",

    "óòọỏõôốồộổỗơớờợởỡ",

    "ÓÒỌỎÕÔỐỒỘỔỖƠỚỜỢỞỠ",

    "úùụủũưứừựửữ",

    "ÚÙỤỦŨƯỨỪỰỬỮ",

    "íìịỉĩ",

    "ÍÌỊỈĨ",

    "đ",

    "Đ",

    "ýỳỵỷỹ",

    "ÝỲỴỶỸ"

  };    public static string RemoveSign4VietnameseString(string str)

    {

      //Tiến hành thay thế , lọc bỏ dấu cho chuỗi

      for (int i = 1; i < VietnameseSigns.Length; i++)

      {

        for (int j = 0; j < VietnameseSigns[i].Length; j++)

          str = str.Replace(VietnameseSigns[i][j], VietnameseSigns[0][i - 1]);

      }

      return str;

    }

  
  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txtOutput.Text = RemoveSign4VietnameseString(txtInput.Text);
    }
  }
}

HAVE FUN :)

[C#] Hàm chuyển tiếng việt có dấu sang không dấu lập trình C#
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 885 19:04:36, 19/04/2017CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀN XẾP GỌN THÔNG MINH 4 IN 1

bàn xếp gọn thông minh 4 in 1

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản
.