Bài viết mới

[C#] Tạo số ngẫu nhiên (Random number lập trình C#)

[C#] Tạo số ngẫu nhiên (Random number lập trình C#)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 626 13:15:50, 18/04/2017CSHARP   In bài viết

Bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách tạo một số ngẫu nhiên trong lập trình C#. Để tạo số Random number chúng ta cần xác định khoảng min và max của số mà chúng ta muốn random.

Ví dụ: Lấy ra một số Random trong khoảng từ 1-100.

TẠO SỐ RANDOM NUMBER LẬP TRÌNH C#

Số ngẫu nhiên này được lấy bởi lớp Random (random class) và hàm next().
 

random number lập trình c#

Source code C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CSharpExample
{
  class RandomNumber
  {

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Some Random Numbers that are generated are : ");
      for (int i = 1; i < 10; i++)
      {
        Randfunc();
      }

    }

    static Random r = new Random();

    static void Randfunc()
    {
      int n = r.Next();
      Console.WriteLine(n);
      Console.ReadLine();
    }

  }

}

Have Fun :)

[C#] Tạo số ngẫu nhiên (Random number lập trình C#)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 626 13:15:50, 18/04/2017CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀN XẾP GỌN THÔNG MINH 4 IN 1

bàn xếp gọn thông minh 4 in 1

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản
.